Menu
04 Sep

Studiedag: Privacy congres (2e editie)

Spreker Peter Van den Eynde , Barbara Van Den Haute

Prijs:
€ 155,00
Schrijf u in

Incl. btw

  • 04-09-2020

Samenvatting

Deze tweede editie van het Politeia Privacy Congres is opnieuw een niet te missen event. Twee keynotesprekers, Peter Van den Eynde (Inspecteur-Generaal, inspectiedienst GBA) en Barbara Van Den Haute (Administrateur-Generaal bij Agentschap Informatie Vlaanderen), zullen u eerst informeren vanuit hun eigen expertise en ruim de tijd nemen om ook publieksvragen te beantwoorden. 

Na de keynotesessies, kan elke deelnemer twee specifieke workshops volgen. We behandelen in elke workshop een thema waarbij we twee invalshoeken bespreken. We geven eerst een juridisch kader en daarna behandelen we de toepassing in de praktijk.

In de eerste sessie (15u-16u) schrijft u zich in voor één van deze onderwerpen:
1. Direct marketing
2. DPIA maken
3. NIS-wet

In de tweede sessie (16u-17u) schrijft u zich in voor één van deze onderwerpen:
1. Direct marketing
2. DPIA maken
3. Rechten van betrokkenen

Zo verlaat u goed gedocumenteerd deze tweede editie van het privacy congres: met een hoop toelichting en informatie, maar evenzeer met praktische tools uit de workshops om in uw eigen functie te benutten. Dit congres is interessant voor elke professional - zowel uit de publieke als private sector - die met privacy in aanraking komt.

Bij uw inschrijving kan u aangeven welke 2 workshops u wilt volgen. Bent u student of TPP-lid, vermeld dit dan ook in het vak onderaan bij uw inschrijving, zodat wij uw korting kunnen toekennen. Studenten betalen slechts €50 en TPP-leden €125.

COVID-19: Wij nemen voor al onze opleidingen strikte veiligheidsmaatregelen. Ondanks de aanpassingen is het alsnog mogelijk dat wij een opleiding moeten verplaatsen of annuleren. Het is ook mogelijk dat wij, door omstandigheden, opleidingen omvormen tot webinars die deelnemers thuis online kunnen volgen. Bij wijzigingen aan opleidingen nemen wij altijd persoonlijk contact op met de deelnemers. Meer informatie? Contacteer ons via 02 289 26 10 of events@politeia.be.

Programma

12u00

–– Ontvangst met broodjes –—

12u45

Inleiding
Frederic Debusseré

13u00

Keynote over de toekomst van inspecties bij de GBA
Peter Van den Eynde

De vroegere Privacycommissie is ondertussen verveld naar een Gegevensbeschermingsautoriteit. Het aspect handhaving komt op die manier bewust meer naar de voorgrond. De GBA-wet omschrijft de nieuwe inspectiedienst vrij summier als “het onderzoeksorgaan van de Gegevensbeschermingsautoriteit”. Wat houdt dit precies in? De inspectiedienst kent verschillende profielen zodat een multidisciplinaire benadering mogelijk is. Wat betekent dit concreet? Bovendien beschikt ze over een uitgebreid arsenaal aan onderzoeksbevoegdheden. Wat zijn de mogelijkheden?

13u40

Keynote over de gegevensdeling vanuit en tussen overheden
Barbara Van Den Haute

Elke business wordt ooit een business powered by data. Dat geldt voor voor de samenleving en voor de overheid zelf. Data verzamelen en delen is één ding, het correct en verantwoord doen is iets heel anders. Barbara Van Den Haute licht de oplossingen toe die de Vlaamse overheid hiervoor heeft uitgewerkt en die privacy by design in zich hebben zoals Mijn Burgerprofiel en Magda. De SOLID-technologie biedt heel nieuwe mogelijkheden om de burger in controle te brengen van zijn data. Tot slot bespreekt Barbara aan de hand van voorbeelden hoe slimme datadiensten op een heel veilige manier het resultaat van een verwerking kunnen delen, in plaats van de data zelf.

Bij deze keynote is een korte vragenronde inbegrepen

14u20

–– Koffiepauze –—

15u00

Workshops
U kan kiezen uit deze combinaties:

Combinatie 1: 15u Direct marketing - 16u DPIA maken

Combinatie 2: 15u Direct marketing - 16u Rechten van betrokkenen

Combinatie 3: 15u DPIA maken - 16u Direct marketing

Combinatie 4: 15u DPIA maken - 16u Rechten van betrokkenen

Combinatie 5: 15u NIS-wet - 16u DPIA maken

Combinatie 6: 15u NIS-wet - 16u Direct marketing

Combinatie 7: 15u NIS-wet - 16u Rechten van betrokkenen

17u00

–– Afsluitende receptie met een drankje –—

18u00

–– Einde –—

Over de spreker(s)

Peter Van den Eynde

inspecteur-generaal van de inspectiedienst van de GBA

Meer info

Barbara Van Den Haute

Barbara Van Den Haute is administrateur-generaal van Informatie Vlaanderen, het digitaliseringsagentschap van de Vlaamse overheid. Ze is ook voorzitter van NxtPort.

Meer info

Ook interessant

Recht

E-government in het federale België

Dirk De Bot

Bestel

Recht

De Salduzregeling - theorie en praktijk, vandaag en morgen

Bestel

Recht

Hergebruik overheidsinformatie

Frankie Schram

Bestel

Bestuur & organisatie, Communicatie & informatie, Omgeving, Personeel, Politiek, Recht, Sociaal beleid & werk

Extenso

Bestel

Privacy & persoonsgegevens

20 Oct

Opleiding: Toegang tot persoonsgegevens in burgerzaken

Locatie: Uitgeverij Politeia, Keizerslaan 34, 1000 Brussel

Prijs: € 125

Schrijf u in