Menu
17 Dec

Webinar: Motivering van omgevingsvergunningen

Spreker Xavier Buijs , Reiner Tijs

Prijs:
99,-
Schrijf u in

Incl. btw

 • 17-12-2020

Samenvatting

Elke omgevingsvergunning moet voldoende gemotiveerd worden. Gebrekkig gemotiveerde omgevingsvergunningsbeslissingen kunnen eenvoudig vernietigd of geschorst worden. Bovendien kunnen er ook vorderingen gesteld worden in aansprakelijkheid van de overheid.

Maar hoe werkt de motiveringsplicht precies? Waar gaat het vaak mis? Waar moet men precies aandacht aan besteden? Die vragen beantwoorden we in dit webinar.

In het eerste deel gaan we in op de systematiek van de motiveringsplicht. Welke motiveringsplichten bestaan er, wat houden ze in en welke vereisten worden er precies aan de motivering gesteld? Daarbij wordt de link met het omgevingsrecht reeds gemaakt door de verwijzing naar de specifieke omgevingsrechtelijke wetgeving en door de toepassing van relevante voorbeelden uit het omgevingsrecht. 

In het tweede deel gaan we omgekeerd te werk. We vertrekken vanuit de systematiek van het omgevingsrecht: beoordelingsgronden, afwijkingsgronden, bezwaren en adviezen. We duiden voor de diverse onderdelen aan waar er bijzondere aandacht voor de motivering vereist is en welke elementen bij een correcte motivering betrokken moeten worden.

Het doel van het webinar is om niet-juristen inzicht te bieden in de manier waarop hun beslissingen nadien door de burgerlijke of administratieve rechter bekeken worden. We willen de dossiersbehandelaars, gemeentelijke en provinciale omgevingsambtenaren of de betrokken beleidsverantwoordelijken inzicht geven in de wijze waarop zij hun beslissingen juridisch correct en voldoende kunnen motiveren zodat de kwaliteit hiervan toeneemt en de juridische betwistingen beperkt kunnen worden.

Wij organiseren dit webinar in samenwerking met de VVSG. Xavier Buijs is moderator.

Programma

8u50

–– Vooruitzending –—

9u00

De motivering: Algemeen

 1. Diverse motiveringsplichten
 2. Belang en doelstellingen van de formele motiveringsplicht
 3. Verhouding met omgevingsrechtelijke motiveringsregelgeving
 4. Toepassingsgebied van de WUM m.b.t. omgevingsrechtelijke beslissingen
 5. Draagwijde van de formele motiveringsplicht en voorbeelden uit het omgevingsrecht

 

10u20

Vraagstelling

10u30

–– Pauze –—

10u45

Motivering: Specifieke Aandachtspunten m.b.t. Omgevingsvergunningen

 1. Selectie uit volgende onderwerpen:
 2. Motivering & De aanvraag zelf
 3. Motivering & De beoordelingsgronden (decretale beoordelingsgronden, verordenende plannen, verordeningen, goede ruimtelijke ordening,…)
 4. Motivering & Het (ruimere) beleidsmatig kader (invloed van structuurplannen/beleidsplannen, beleidsmatig gewenste ontwikkelingen, ruimtelijk rendement)
 5. Motivering &  Afwijkingsgronden
 6. Motivering & Voorwaarden en lasten
 7. Motivering & Sectorale aspecten
 8. Motivering & Adviezen
 9. Motivering & Bezwaren
 10. Motivering & Administratief beroep
 11. Motivering & Jurisdictionele rechtsbescherming

 

11u50

Vraagstelling

12u00

–– Einde –—

Over de spreker(s)

Xavier Buijs

Xavier Buijs is diensthoofd en stafmedewerker ruimtelijke ordening bij de Vereniging van Vlaamse Steden & Gemeenten (VVSG).

Meer info

Reiner Tijs

Reiner Tijs is sinds 2002 advocaat aan de Antwerpse balie. Hij is oprichter/vennoot van FORUM ADVOCATEN (www.forumadvocaten.be). Zijn voorkeursmaterie betreft het bestuursrecht, inzonderheid het omgevingsrecht (ruimtelijke ordening, stedenbouw, milieu…). Hij publiceerde eerder in deze materie reeds over administratief recht, openbaarheid van bestuur, stedenbouwkundige verordeningen, de interrelaties tussen ruimtelijke ordening en milieurecht… 

Meer info

Ook interessant

Omgeving, Onderwijs

Slim gedeeld: Wegwijzer over het slim delen van schoolinfrastructuur

Verenigde Verenigingen

Bestel

Omgeving

Erfdienstbaarheden van openbaar nut

Joseph Spinks

Bestel

Omgeving

Vlaamse codex ruimtelijke ordening

Xavier Buijs

Bestel

Omgeving

De humane stad

Pieter Ballon
Cathy Macharis
Michael Ryckewaert

Bestel

Omgeving

Code Nutswerken

Christophe Claeys

Bestel

Omgeving

Planmerintegratiedecreet

Reiner Tijs

Bestel