Menu
04 Mar

Webinar: Privacy & Smart City-toepassingen

Spreker Pieter Gryffroy

Prijs:
125,-
Schrijf u in

Incl. btw

  • 04-03-2021

Samenvatting

Het onderwerp van dit webinar is de pragmatische toepassing van de GDPR in de context van smart cities en smart city toepassingen of projecten. In het eerste deel behandelen we de rollen en verantwoordelijkheden onder de GDPR en hoe die in de praktijk terug te vinden zijn, net als de gevolgen die aan die rollen gekoppeld zijn zoals de verantwoordelijkheid en de contracten.

In het tweede deel definiëren we de belangrijkste aandachtspunten onder GDPR bij het opzetten van een smart city project. Daarbij focussen we zowel op de uitwerking van de basisprincipes van de GDPR - onder meer ook de rol en het gebruik van toestemming als rechtsgrond - als op bijzondere onderwerpen die bij smart city toepassingen vaak van belang zijn. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van camerabeelden. Die aandachtspunten zijn ook relevant voor bestaande projecten.

In het derde deel bespreken we hoe de principes vertaald kunnen worden in een gepaste operationele strategie en welke personen daarbij betrokken moeten zijn.

Daarna voorzien we ruim de tijd voor discussie en vragen. Met welke problemen kampen de deelnemers? Of zijn er bepaalde onduidelijkheden die je beletten om een project aan te gaan? Alle vragen mogen vooraf doorgestuurd worden naar events@politeia.be en zullen in het webinar behandeld worden.

Programma

9u50

–– Vooruitzending –—

10u00

Uiteenzetting

10u55

–– Pauze –—

11u05

Uiteenzetting

12u00

–– Einde –—

Over de spreker(s)

Pieter Gryffroy

advocaat bij Timelex 

Meer info