Menu
30 Nov

Webinar: Inzicht in ESR (Europees Stelsel van de Rekeningen)

Spreker Christophe Vanhee

Prijs:
139,-
Schrijf u in

Incl. btw

  • 30-11-2021

Samenvatting

Tijdens dit webinar schetsen we eerst kort het belang van het Europees Stelsel van de Rekeningen (ESR), onder meer binnen het Europees begrotingskader. Vervolgens lichten we de algemene structuur, opbouw en inhoud van deze rekeningen toe. We gaan ook dieper in op het toepassingsgebied van ESR. Wie is eraan onderhevig?

We behandelen ook een aantal special topics zoals PPS, belastingen en pensioenen. Tenslottte komen een aantal onlinestatistieken aan bod waar de ESR-data kunnen worden geconsulteerd. Na afloop van het webinar hebben de deelnemers de nodige basisinzichten verworven om zich verder in de materie te verdiepen.

Deze opleiding is bestemd voor:

overheid, Rekenhof, studiediensten, accountancy

Programma

9u50

–– Onthaal –—

10u00

Uiteenzetting

10u55

–– Pauze –—

11u05

Uiteenzetting

12u00

–– Einde –—

Over de spreker(s)

Christophe Vanhee

Christophe Vanhee is als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de vakgroep Accountancy, Bedrijfsfi nanciering en Fiscaliteit van de UGent. Zijn expertise situeert zich in de vakdomeinen boekhouden, fi nancieel management en audit in de publieke en non-profitsector. Christophe Vanhee is ook directeur van de FEB Academy - Academie voor Levenslang Leren (LLL) van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde.

Meer info

Ook interessant

Bestuur & organisatie

Codex overheidsopdrachten | Editie 2021

Steven Van Garsse

Bestel

Bestuur & organisatie

Algemene Boekhouding: Passiva

Christophe Vanhee

Bestel

Bestuur & organisatie

Algemene Boekhouding: Algemene Inleiding

Christophe Vanhee

Bestel

Bestuur & organisatie

Artikelsgewijze commentaar op de (nieuwe) wetgeving overheidsopdrachten | Print + digitaal met abonnement

Steven Van Garsse

Bestel

Bestuur & organisatie

Lokaal financieel management

Jan Leroy

Bestel

Bestuur & organisatie

Selectie- en Gunningscriteria

Alexander Verschave

Bestel