Menu
25 Jan

Webinar: Domiciliefraude: preventie en repressie

Spreker Fleur Dely

Prijs:
139,-
Schrijf u in

Incl. btw

  • 25-01-2022
  • Erkenning baremische opleiding aangevraagd

Samenvatting

Domiciliefraude is een brandend actueel thema. De strijd tegen foutieve inschrijvingen in het bevolkingsregister wordt op meerdere beleidsniveaus opgedreven. Die vorm van fraude vereist een ketengerichte aanpak, die samenwerking verplicht tussen verschillende partners van o.a. politie, uitkeringsdiensten, Openbaar Ministerie, sociale huisvestingsmaatschappijen, Dienst Burgerzaken, etc. In deze uiteenzetting wordt besproken hoe men preventief en repressief als lokaal bestuur kan optreden, zelfs als de domiciliefraude zich uitstrekt over verschillende gemeentes of steden heen. Er wordt stilgestaan bij het takenpakket van elke meewerkende dienst, met als highlight de essentiële ambtshalve schrappingen en inschrijvingen, die een geheel nieuwe aanpak betreffen en haaks staan op het aloude principe 'aantreffen is inschrijven'. Met die praktische documentatie kan elke medewerker van bevolking, burgerlijke stand of vreemdelingenzaken meteen aan de slag in het eigen bestuur.

Deze opleiding is bestemd voor:

Lokale besturen en politie

Programma

13u00

–– Onthaal –—

13u30

Uiteenzetting

17u00

–– Einde –—

Over de spreker(s)

Fleur Dely

Inspecteur politiezone Lokeren, Lokale Recherchedienst - Cel Ecofin

Meer info

Ook interessant

Politie & veiligheid

Intrafamiliaal geweld

Pascale Franck
Sofie Adé
Peggy Bischop
Annelies Cardon
Herman Dams
Heleen De Keyzer
Steven Mahieu
Valerie Swennen
Marijke Weewauters
Dries Wyckmans

Bestel

Politie & veiligheid

Handboek Tucht bij de politiediensten | 2e editie

Alain Liners
Jana Mouton

Bestel

Politie & veiligheid

Lokale preventie en veiligheid

BeFUS

Bestel

Politie & veiligheid

Wet op het politieambt | 24ste editie

Eddy De Raedt
Philippe Rosseel
Bart Van Thienen

Bestel

Politie & veiligheid

Politiepocket Strafwetboek | 5de editie

Christian De Valkeneer
Gilone Tordoir

Bestel

Politie & veiligheid

Codex Gerechtelijke politie | 7de editie

Christian De Valkeneer

Bestel