Menu
22 Feb

Webinar: De rol van de leidend ambtenaar en het dagboek der werken

Spreker Simon Verhoeven

Prijs:
139,-
Schrijf u in

Incl. btw

  • 22-02-2022

Samenvatting

Tijdens dit webinar gaan we dieper in op de rol van de leidend ambtenaar. De leidend ambtenaar houdt toezicht en controle bij de uitvoering van overheidsopdrachten voor werken. Wat zijn nu precies de taken en verantwoordelijkheden van de leidend ambtenaar?

Meer specifiek gaan we in op de rol van het dagboek der werken bij de uitvoering van overheidsopdrachten en de verantwoordelijkheid van de leidend ambtenaar daarbij. In de praktijk beschouwen veel mensen het dagboek der werken als een administratieve last en leggen ze de verantwoordelijkheid over het dagboek der werken ten onrechte volledig bij de aannemer. Ook ondertekenen ze vandaag nog zelden zorgvuldig en dagelijks het dagboek der werken.

In hoeverre is het juridisch instrument relevant bij het bepalen van de rechten en plichten van de betrokken partijen bij een overheidsopdracht, onder meer als bewijs bij betwistingen? En wat is de juridische relevantie van andere juridische instrumenten zoals bijvoorbeeld werfverslagen en e-mails, waar we in de praktijk steeds meer belang aan lijken te hechten?

Deze opleiding is bestemd voor:

Lokale besturen

Programma

9u50

–– Onthaal –—

10u00

Uiteenzetting

10u55

–– Pauze –—

11u05

Uiteenzetting

12u00

–– Einde –—

Over de spreker(s)

Simon Verhoeven

Simon Verhoeven is Lead Lawyer voor het advocatenkantoor Equator. Hij behaalde met onderscheiding een masterdiploma Rechten op Universiteit Antwerpen. Simon is winnaar van de Publieksprijs pleitwedstrijd Ridder René Victor in Antwerpen en eerste laureaat Bossche Strafpleitwedstrijd te ’s-Hertogenbosch (NL). Hij is auteur voor Politeia in de reeks Overheidsopdrachten en Artikelsgewijze commentaar op de (nieuwe) wetgeving overheidsopdrachten.

Meer info

Ook interessant

Bestuur & organisatie

Personeelstopics bij lokale verzelfstandigings- en samenwerkingsstructuren

Marijke De Lange

Bestel

Bestuur & organisatie

Codex Lokaal Bestuur l 7e editie

Bestel

Bestuur & organisatie

Algemene Boekhouding: Activa | Print

Christophe Vanhee

Bestel

Bestuur & organisatie

De concessiewet. Wet 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten

Steven Van Garsse

Bestel

Bestuur & organisatie

Beleids- en beheerscyclus: situering en regelgeving

Jan Leroy

Bestel

Bestuur & organisatie, Communicatie & informatie, Cultuur & vrije tijd

Handboek vzw's

SCWITCH

Bestel