Menu
23 Feb

Webinar: De Bouwshift: aandachtspunten, opportuniteiten en valkuilen

Spreker Olivier Verhulst

Prijs:
139,-
Schrijf u in

Incl. btw

  • 23-02-2022

Samenvatting

Begin december 2021 werd het rapport van de Taskforce Bouwshift verspreid.

GSJ advocaten volgt deze materie kort op en geeft in dit hands on webinar inzicht in het kader, de kansen, de aandachtspunten en de valkuilen. Er is uiteraard ook aandacht voor de actuele stand van zaken en voor de concrete regelgeving achter de Bouwshift.

Deze opleiding is bestemd voor:

Lokale besturen - ruimtelijke planners, stedenbouwkundigen, stakeholders ruimtelijk beleidsplan

Programma

09u20

–– Onthaal –—

09u30

Uiteenzetting

12u00

–– Slot –—

Over de spreker(s)

Olivier Verhulst

Olivier Verhulst is sinds 2008 actief als advocaat bij GSJ advocaten. Hij specialiseerde zich in bestuursrecht, omgevingsrecht, vastgoed, domeingoederenrecht en wegenrecht. Meester Verhulst begeleidt zowel private ontwikkelaars als overheden bij hun vastgoeduitdagingen.
Hij volgde een bijkomende masteropleiding Real Estate Management (MRE) aan de Antwerp Management School.
Olivier Verhulst kan ook terugvallen op bestuurservaring dankzij zijn mandaat als schepen en voordien als gemeenteraadslid voor het lokaal bestuur van Schilde.

Meer info

Ook interessant

Omgeving

Het omgevingsvergunningsdecreet ontleed

Xavier Buijs
Steven Verbanck

Bestel

Omgeving

Goed Wonen Inspiratieboek

Bestel

Omgeving, Sociaal beleid & werk

Houvast voor de bestuurders van een sociaal verhuurkantoor

Bestel

Omgeving, Sociaal beleid & werk

Trots op mijn roots

Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen

Bestel

Omgeving, Onderwijs

Slim gedeeld: Wegwijzer over het slim delen van schoolinfrastructuur

Verenigde Verenigingen

Bestel

Omgeving

Erfdienstbaarheden van openbaar nut

Joseph Spinks

Bestel