Menu
23 May

Webinar: Procedures uit het Gemeentewegendecreet

Spreker Steven Clays

Prijs:
139,-
Schrijf u in

Incl. btw

  • 23-05-2022

Samenvatting

Ruimte voor veilig wandelen en fietsen, kansen voor natuur, sport en spel dicht bij huis. Lokale besturen kennen de voordelen van trage wegen. Ze zijn een hefboom voor een aangename, gezonde en groene omgeving.  Trage Wegen vzw is al 20 jaar de partner om de doorsteekjes, veldwegen en steegjes de aandacht te geven die ze verdienen. Een sterk tragewegenbeleid beantwoordt immers aan wat burgers bezighoudt: verkeersveiligheid, gezonde lucht, klimaat en groen in de buurt. 

In een reeks webinars voor professionals  behandelt een set van actuele onderwerpen over de gemeentewegen: regelgeving en recente rechtspraak, klimaatuitdagingen en promotie via cartografie. Elk webinar focust telkens specifiek op trage wegen.

Webinar 2: Procedures uit het Gemeentewegendecreet

In dit webinar gaat Steven Clays, inhoudelijk coördinator van Trage wegen vzw, dieper in op de definities, de doelstellingen en de algemene principes uit het Gemeentewegendecreet, dat nu een tweetal jaar in voege is. 

Ook de autonome procedure voor het verplaatsen en het opheffen van gemeentewegen komt aan bod, evenals de geïntegreerde procedure met omgevingsvergunningen
Bijzondere aandacht gaat uit naar het rooilijnplan en de motivering van Gemeenteraadsbeslissingen. Aan de hand van administratieve beroepsbeslissingen en rechtspraak krijgen we inzicht hoe de regelgever en de administratieve rechtscolleges omgaan met deze vrij recente spelregels.

Prijs voor deelname aan dit webinar € 139, - (€ 75,- indien partnergemeente Trage wegen vzw)

Dit webinar maakt deel uit van de reeks ‘Gemeentewegen Doen Bewegen – 2022’. Je kunt je inschrijven per webinar of meteen voor de hele reeks.

De prijs van de hele reeks van 6 webinars is € 450,- (incl. btw), € 225,- indien partnergemeente van Trage wegen vzw.

 

 

Deze opleiding is bestemd voor:

Gemeentebesturen

Programma

09u50

–– Onthaal –—

10u00

uiteenzetting

12u00

–– Einde –—

Over de spreker(s)

Steven Clays

Steven Clays is inhoudelijk coördinator en verantwoordelijk voor het projectbeheer. Hij is juridisch specialist op het vlak van tragewegenrecht. Steven is inhoudelijk coördinator en beleidsverantwoordelijke bij Trage wegen vzw.
Opleiding: Geologie (UGent)
Ervaring: UGent (Labo Hydrogeologie), Royal Haskoning, Action Contre la Faim. Bij Trage Wegen sinds 2004.

Meer info

Ook interessant

Omgeving

Wegwijs in het gemeentelijk ruimtelijk beleid

Xavier Buijs
Lindsay Dedrie
Wim Rasschaert
Karel Verbestel

Bestel

Omgeving, Sociaal beleid & werk

100 basisbegrippen over sociaal wonen in Vlaanderen

Andy Dilles

Bestel

Omgeving

Het omgevingsvergunningsdecreet ontleed

Xavier Buijs
Steven Verbanck

Bestel

Omgeving

Goed Wonen Inspiratieboek

Bestel

Omgeving, Sociaal beleid & werk

Houvast voor de bestuurders van een sociaal verhuurkantoor

Bestel

Omgeving, Sociaal beleid & werk

Trots op mijn roots

Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen

Bestel