Menu
29 Sep

Seminarie: Het GDPR-beleid rond het gebruik van camera’s door politie

Spreker Kurt Verstockt

Prijs:
149,-
Schrijf u in

Incl. btw

  • 29-09-2022
  • Erkenning baremische opleiding aangevraagd

Samenvatting

Vaak leest men dat de politie camerabeelden opvraagt bij een incident, maar welke regelgeving is daaraan verbonden? Het gebruik van camera’s door politie is namelijk beschermd door het wettelijk kader. Toch roept het gebruik van camera’s nog veel vragen op, vooral wat privacy betreft. In dit seminarie wordt er ingegaan op het verschil in het gebruik van vaste camera’s en tijdelijk vaste camera’s bij politie. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke? Wat is de bewaartermijn? Wat zijn de verplichtingen volgens de WPA (logging, toezicht)?

Verder licht de spreker de samenwerking met de intercommunales toe bij vaststelling van sluikstorten. Wie mag welke taken op zich nemen in deze kwestie? Valt daaronder ook het gebruik van beelden van particuliere camera’s? Wat als de camera niet wettelijk is? Wie moet dit nakijken en wat zijn de gevolgen in geval van onwettelijkheid?

Deze opleiding is bestemd voor:

Politie en lokale besturen

Programma

13u00

–– Onthaal –—

13u30

Uiteenzetting

17u00

–– Einde –—

Over de spreker(s)

Kurt Verstockt

Kurt Verstockt is al jarenlang actief als DPO bij diverse politiezones en zoekt steeds samen met de bedrijfsleiders naar een praktische oplossing die hand in hand kan gaan met de wettelijke verplichtingen.
Daarnaast is hij ook zaakvoerder van het GDPRhuis vanwaar hij ondersteuning biedt aan bedrijven, ondernemingen, verenigingen en ook particulieren bij het naleven van wettelijke verplichtingen aangaande GDPR en bewakingscamera’s. Vanuit het GDPRhuis verzorgt Kurt bewustwordingssessies en is hij docent gegevensbeschermingswet, GDPR, informatieveiligheid en camerawetgeving bij diverse opleidingscentra. Meer info op www.hetGDPRhuis.be.

 

Meer info

Ook interessant

Politie & veiligheid

Codex private veiligheid | 6de editie

Jan Cappelle

Bestel

Politie & veiligheid

Repertorium lokale politie 2022 - Répertoire police locale 2022

Bestel

Onderwijs, Personeel, Politie & veiligheid

Een job bij de politie | 6de editie (het oude: ik word politie-inspecteur)

Bart De Cocker
Fanny De Maeght
Kevin De Vlieger
Nathalie Adam

Bestel

Politie & veiligheid

Bestuurlijk handhaven

Koen Van Heddeghem
Annemie De Boye
Dirk Minten
Clara Vanquekelberghe

Bestel

Politie & veiligheid

Intrafamiliaal geweld

Pascale Franck
Sofie Adé
Peggy Bischop
Annelies Cardon
Herman Dams
Heleen De Keyzer
Steven Mahieu
Valerie Swennen
Marijke Weewauters
Dries Wyckmans

Bestel

Politie & veiligheid

Wet op het politieambt | 24ste editie

Eddy De Raedt
Philippe Rosseel
Bart Van Thienen

Bestel