Menu
26 Oct

Seminarie: Veiligheidsscreenings: bevoegdheid, procedure en rechtspraak van het Beroepsorgaan

Spreker Wauter Van Laethem

Prijs:
149,-
Schrijf u in

Incl. btw

  • 26-10-2022
  • Erkenning baremische opleiding en IGO aangevraagd. Erkend door de OVB voor 3 punten.

Samenvatting

Jaarlijks worden er in België vele tienduizenden veiligheidsscreenings uitgevoerd op basis van de classificatiewet van 11 december 1998. Er wordt geschat dat in 1 à 2% van die gevallen een negatieve evaluatie volgt, met als mogelijke gevolgen jobverlies en het stigma ‘onbetrouwbaar’. Kunnen die burgers ergens terecht wanneer ze van oordeel zijn dat die beslissing onwettig of onredelijk is?

In dit seminarie licht de spreker aan de hand van praktijkvoorbeelden de bevoegdheid, de procedure en de rechtspraak van het administratief rechtscollege toe dat in 1998 specifiek werd opgericht om in dergelijke gevallen op te treden. Hij zal daarbij ook wijzen op gelijkenissen en verschillen in de werkwijze van andere rechtscolleges die bevoegd zijn in het kader van andere veiligheidsscreenings (o.a. Raad van State, Raad voor Vreemdelingenbetwistingen).

Deze opleiding is bestemd voor:

Politie, magistraten en advocaten

Programma

13u00

–– Onthaal –—

13u30

Uiteenzetting

17u00

–– Einde –—

Over de spreker(s)

Wauter Van Laethem

Wauter Van Laethem is hoofdjurist bij het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Hij publiceert regelmatig juridische bijdragen over de werking van de inlichtingendiensten in het algemeen en over veiligheidsscreenings in het bijzonder. Daarin combineert hij steevast zijn juridische kennis met een rijke praktijkervaring.

Meer info

Ook interessant

Politie & veiligheid

Bestuur en organisatie van de lokale politiezone

Ben Gilot
Koen Van Heddeghem
Björn Cools
Peter Verheyden

Bestel

Politie & veiligheid, Recht

Handboek van de Indicatieve Tabel i.v.m. lichamelijke en andere schade

Walter Peeters

Bestel

Politie & veiligheid

Codex private veiligheid | 6de editie

Jan Cappelle

Bestel

Politie & veiligheid

Repertorium lokale politie 2022 - Répertoire police locale 2022

Bestel

Onderwijs, Personeel, Politie & veiligheid

Een job bij de politie | 6de editie (het oude: ik word politie-inspecteur)

Bart De Cocker
Fanny De Maeght
Kevin De Vlieger
Nathalie Adam

Bestel

Politie & veiligheid

Bestuurlijk handhaven

Koen Van Heddeghem
Annemie De Boye
Dirk Minten
Clara Vanquekelberghe

Bestel