Menu
01 Dec

Seminarie: Schijnhuwelijken en schijnerkenningen vaststellen

Spreker Steven Vandromme

Prijs:
149,-
Schrijf u in

Incl. btw

  • 01-12-2022
  • Erkenning baremische opleiding en IGO aangevraagd. Erkend door de OVB voor 3 punten.

Samenvatting

Er is geen sprake van wettelijke samenwoning wanneer blijkt dat de intentie van minstens één van beide partijen enkel gericht is op het bekomen van een verblijfsrechtelijk voordeel dat is verbonden aan de staat van wettelijk samenwonende. Een dergelijk huwelijk aangaan is een misdrijf. In 2018 werden 422 schijnhuwelijken geweigerd door ambtenaren van de burgerlijke stand. De aanpak ervan is complex en vergt een goede kennis en samenwerking tussen verschillende diensten. Een goede tijdige controle is een belangrijk middel in de opsporing ervan.

Tijdens dit seminarie komen aan bod:
• de omzendbrieven van 6 en 17 september 2013;
• de aankomende, nieuwe COL;
• de opmaak van een goed pv, met een correcte vervolging tot gevolg;
• het herkennen van schijnsituaties aan de hand van concrete voorbeelden.

Deze opleiding is bestemd voor:

Politie, magistraten en advocaten

Programma

13u00

–– Onthaal –—

13u30

Uiteenzetting

17u00

–– Einde –—

Over de spreker(s)

Steven Vandromme

Steven Vandromme is eerste substituut-procureur des Konings Antwerpen en vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit Antwerpen.

Meer info

Ook interessant

Politie & veiligheid

Handboek Tucht bij de politiediensten | 3e editie

Alain Liners
Jana Mouton

Bestel

Politie & veiligheid

Veiligheidsscreenings

Wauter Van Laethem

Bestel

Politie & veiligheid

Wapenwet | 2de editie

Edwin De Baene

Bestel

Politie & veiligheid

Bestuur en organisatie van de lokale politiezone

Ben Gilot
Koen Van Heddeghem
Björn Cools
Peter Verheyden

Bestel

Politie & veiligheid, Recht

Handboek van de Indicatieve Tabel i.v.m. lichamelijke en andere schade

Walter Peeters

Bestel

Politie & veiligheid

Codex private veiligheid | 6de editie

Jan Cappelle

Bestel