Menu
13 Dec

Seminarie: De basisbeginselen van het financieel onderzoek (Reeks Financieel rechercheren)

Spreker Theo Byl

Prijs:
149,-
Schrijf u in

Incl. btw

  • 13-12-2022
  • Erkenning baremische opleiding en IGO aangevraagd.

Samenvatting

Onderzoek naar geldstromen kan zowel gebeuren in een klassiek strafonderzoek als in het kader van een witwasonderzoek. Zo’n onderzoek vergt wel steeds een grondige kennis van de bestaande onderzoekstechnieken, het wettelijk kader en de vereiste bewijsvoering. Theo Byl zal in dit seminarie een korte uiteenzetting geven over de basisbeginselen van het financieel onderzoek en zal vervolgens ingaan op nieuwigheden en actualisaties.

Dit seminarie richt zich tot diegenen die de basisbeginselen willen opfrissen of die willen weten welke nieuwe mogelijkheden geboden worden in het onderzoek naar financiële misdrijven.

Deze opleiding is bestemd voor:

Politie en magistraten

Programma

13u00

–– Onthaal –—

13u30

Uiteenzetting

17u00

–– Einde –—

Over de spreker(s)

Theo Byl

Theo Byl is afdelingsvoorzitter en onderzoeksrechter bij de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Mechelen.

Meer info

Ook interessant

Politie & veiligheid

Bestuur en organisatie van de lokale politiezone

Ben Gilot
Koen Van Heddeghem
Björn Cools
Peter Verheyden

Bestel

Politie & veiligheid, Recht

Handboek van de Indicatieve Tabel i.v.m. lichamelijke en andere schade

Walter Peeters

Bestel

Politie & veiligheid

Codex private veiligheid | 6de editie

Jan Cappelle

Bestel

Politie & veiligheid

Repertorium lokale politie 2022 - Répertoire police locale 2022

Bestel

Onderwijs, Personeel, Politie & veiligheid

Een job bij de politie | 6de editie (het oude: ik word politie-inspecteur)

Bart De Cocker
Fanny De Maeght
Kevin De Vlieger
Nathalie Adam

Bestel

Politie & veiligheid

Bestuurlijk handhaven

Koen Van Heddeghem
Annemie De Boye
Dirk Minten
Clara Vanquekelberghe

Bestel