Menu
06 Dec

Webinar: Klokkenluiders: nieuwe en bestaande regelgeving voor de publieke sector

Spreker Isabel Plets , Bastiaan Bruyndonckx

Prijs:
139,-
Schrijf u in

Incl. btw

  • 06-12-2022

Samenvatting

Het heeft al wel wat stof doen opwaaien: de ‘nieuwe’ regelgeving voor Klokkenluiders. Belangrijk hierbij is dat er een onderscheid gemaakt wordt tussen de regelgeving voor de privé- en die voor de publieke sector. 

Op Vlaams niveau werd het voorontwerp van het decreet klokkenluiders op 17 december 2021 goedgekeurd door de Vlaamse regering. Dit voorontwerp focust op de publieke sector en moet meldingen binnen de Vlaamse overheid en de lokale besturen mogelijk maken. Het decreet wijzigt het Provinciedecreet van 9 december 2005, het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en het Bestuursdecreet van 7 december 2018. Het Provinciedecreet en het Decreet van 22 december 2017 bevatten al een beperkte klokkenluidersregeling. Deze regelingen worden daar geschrapt en een uitgebreidere regeling wordt opgenomen in het Bestuursdecreet.

Ondertussen bracht de Vlaamse toezichtcommissie voor de bescherming van persoonsgegevens (VTC) een advies uit over het voorontwerp. Naast het advies van de VTC, heeft Bart Somers, de bevoegde Minister voor Binnenlands Bestuur, ook het advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) en van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) gevraagd.

We gaan in dit webinar in op zowel de reeds bestaande als de nieuwe regelgeving, de concrete gevolgen ervan voor de praktijk en belichten ook kort de adviezen van de VTC, VVSG en SERV.

Deze opleiding is bestemd voor:

Doelpubliek: Vlaamse overheid, lokale besturen, publieke sector

Programma

09u50

–– Onthaal –—

10u00

Uiteenzetting

12u00

–– Einde –—

Over de spreker(s)

Isabel Plets

Isabel Plets is advocate bij Lydian en doceert arbeidsrecht aan de Universiteit Gent (UGent) in de Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht. Isabel wordt regelmatig voor seminars en conferenties gevraagd om over arbeidsrecht en gegevensbescherming op de werkplek te spreken en publiceert geregeld in technische vakbladen en handboeken. Ze is lid van de redactieraad van het vakblad ‘Tijdschrift Privacy en Persoonsgegevens’.

Meer info

Bastiaan Bruyndonckx

Bastiaan Bruyndonckx is vennoot bij Lydian en is hoofd van het Information Governance & Data Protection team. Hij heeft een bijzondere focus op informatiebeheer, privacy, gegevensbescherming en cybersecurity, en adviseert bedrijven in een breed scala van industriesectoren. Bastiaan is lid van de International Association of Privacy Professionals (IAPP) en wordt regelmatig als spreker uitgenodigd op seminaries en conferenties over privacy- en gegevensbescherming, en publiceert ook regelmatig in internationale juridische tijdschriften.

Meer info

Ook interessant

Bestuur & organisatie

Codex overheidsopdrachten | Editie 2022

Steven Van Garsse

Bestel

Bestuur & organisatie

Het decreet lokaal bestuur in vraag en antwoord (editie 2022)

Bestel

Bestuur & organisatie

Klachtenmanagement voor openbare besturen: Interne klachtenbehandeling bij de overheid

Frankie Schram

Bestel

Bestuur & organisatie

Wegwijs overheidsopdrachten

Steven Van Garsse

Bestel

Bestuur & organisatie

Klachtenmanagement voor openbare besturen: Klacht en klager

Frankie Schram

Bestel

Bestuur & organisatie

Afvalbeheer | e-book

Anthony De Proft

Bestel