Menu
22 Mar

Webinar: Draaiboek voor nieuwe mandatarissen en andere ‘Opvolgingskwesties’

Spreker Steven Van de Putte

Prijs:
139,-
Schrijf u in

Incl. btw

  • 22-03-2023

Samenvatting

Ook mandatarissen gaan nieuwe uitdagingen aan in hun persoonlijk of professioneel leven. Als die gepaard gaan met een afstand van hun mandaat, treden de opvolgingsregels in werking.

Voor raadsleden is de opvolgingslijst een belangrijk instrument. De toepassing ervan roept echter een aantal vragen op. Wat als een kandidaat verzaakt aan de oproep voor een tijdelijke vervanging van een verhinderd raadslid? Verliest hij of zij dan zijn recht om een raadslid definitief op te volgen? En wat als de opvolgingslijst is uitgeput?

Als het op te volgen raadslid ook een uitvoerend mandaat zoals dat van schepen of gedeputeerde bekleedt, dan zal de akte van voordracht bepalend zijn voor de opvolging. Hoe verloopt de opvolging van zo’n mandataris op basis van een initiële of tussentijdse akte van voordracht?

Tot slot vergt de vervanging van een gemeenteraadslid die tegelijk lid van de politieraad is, specifieke aandacht.

Tijdens dit webinar bieden we een draaiboek aan voor de opvolging van een raadslid, van het schrijven van de ontslagbrief tot het opnieuw invullen van het mandaat. We belichten meerdere scenario’s, met of zonder uitvoerend mandaat en met of zonder zetel in de politieraad. Verder komt ook de vastlegging van de nieuwe rangorde als gevolg van de opvolging aan bod. Tot slot koppelen we aan elke fase van de procedure standaardbesluiten voor de gemeente- of provincieraad.

Deze opleiding is bestemd voor:

Lokale besturen

Programma

09u50

–– Onthaal –—

10u00

Uiteenzetting

12u00

–– Slot –—

Over de spreker(s)

Steven Van de Putte

Steven Van de Putte is licentiaat in de taal- en letterkunde en jurist, gespecialiseerd in vastgoedrecht, ruimtelijke ordening en milieuwetgeving. Hij werkte van 2001 tot 2020 bij de provincie Oost-Vlaanderen en bekleedde er onder meer de functie van vastgoedexpert. Momenteel is hij aan de slag als jurist en diensthoofd bestuurszaken bij de stad Deinze. Vanuit die functies raakte hij niet alleen sterk vertrouwd met het patrimoniumbeleid van lokale besturen, maar leerde hij ook de expertise en de dienstverlening van de Vlaamse administratie op het vlak van vastgoed kennen.

Meer info

Ook interessant

Bestuur & organisatie, Sociaal beleid & werk

Pakket codex lokaal bestuur + codex maatschappelijke dienstverlening

Peter Hardy
Piet Van Schuylenbergh
Pieter Vanderstappen
Anne-Marie Vastesaeger
Marian Verbeek

Bestel

Bestuur & organisatie

Hergebruik in de erfgoedsector

Oliver Lenaerts

Bestel

Bestuur & organisatie

Het bevoegde OCMW en de financiering

Pieter Geens
Lien Van den Brande

Bestel

Bestuur & organisatie

Codex Lokaal Bestuur | 8e editie

Bestel

Bestuur & organisatie

Lokale financiën: Capita selecta

Jan Leroy
Ben Gilot

Bestel

Bestuur & organisatie

Vastgoedvalorisatie

Steven Van de Putte

Bestel