Menu
16 Jan

Webinar: Knelpunten bij de toepassing van boek 'XIX WER schulden van de consument’

Spreker Reinhard Steennot

Prijs:
159,-
Schrijf u in

Incl. btw

 • 16-01-2024
 • Erkenning OVB voor twee punten aangevraagd.

Samenvatting

Knelpunten en vraagstukken bij de toepassing van boek XIX WER schulden van de consument

Het nieuwe boek XIX WER ’schulden van de consument treedt op 1 september resp. 1 december 2023 in werking, ter vervanging van de Wet van 20 december 2002 ‘betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument’. Deze wet regelde de voorbije 20 jaar de minnelijke invordering van consumentenschulden en de activiteiten van minnelijke invordering door incassokantoren, gerechtsdeurwaarders en advocaten.

Maar de nieuwe wet is niet steeds even duidelijk en zoals bij elke nieuwe wetgeving, rijzen er ook vragen over interpretaties en toepassingen in de praktijk. Zoals bijvoorbeeld:

 • De toepassing in de tijd: welke regels gelden vanaf 1 december, bij overeenkomsten gesloten voor 1 september, wanneer de betalingsachterstand voor 1 september ontstond en/of wanneer de activiteit van minnelijke invordering voor die datum al was opgestart?
   
 • De eerste herinnering, noodzakelijk om een schadebeding te kunnen toepassen, is in principe kosteloos. Maar kan de onderneming wel kosten voor een 2e, 3e, … aanmaning aanrekenen (en onder welke voorwaarden kan dit)?
   
 • De Memorie van Toelichting geeft aan dat sectorspecifieke wetgeving die ook de kwestie van betalingsachterstand door een consument regelt, cumuleert met die van boek XIX WER. Enkel indien dit onmogelijk is, moet het adagium ‘lex specialis derogat legi generali’ toegepast worden, maar wat betekent dit bv. concreet voor energiecontracten telecomdiensten en consumentenkrediet?
   
 • Boek XIX legt een verificatieplicht op aan minnelijke schuldinvorderaars bij aanvang van hun activiteit maar hoe ver reikt deze plicht? Volstaat een louter cijfermatige controle van het aangerekende schadebeding? Moet de schuldinvorderaar ook controleren of de onderneming een eerste herinnering verstuurde en de voorziene wachttermijn in acht nam? Moeten ze ook de toegepaste algemene voorwaarden of het retributiereglement opvragen bij de onderneming?
Ben je geabonneerd op het Handboek Schuldbemiddeling? Dan betaal je 139 euro. Mail hiervoor naar events@politeia.be.
Schrijf drie personen in van eenzelfde organisatie, en de vierde persoon mag gratis deelnemen. Mail in dit geval naar events@politeia.be.

Deze opleiding is bestemd voor:

schuldbemiddelaars, schuldhulpverleners, advocaten, vrederechters, minnelijke schuldinvorderaars, bedrijfsjuristen,... Omdat tijdens het webinar enkel wordt ingegaan op specifieke knelpunten en vraagstukken, is voorkennis van de nieuwe wet aangeraden.

Programma

09u50

–– Onthaal –—

10u00

Uiteenzetting

12u00

–– Slot –—

Over de spreker(s)

Reinhard Steennot

Reinhard Steennot is hoogleraar aan de Universiteit Gent. In zijn lessen consumentenrecht en financieel recht wijst hij op het belang van de bescherming van de kredietnemer tegen overmatige schuldenlast. Hij is tevens lid van het College van Experten bij Ombudsfin. Hij is ook de medeauteur van het Handboek Schuldbemiddeling ‘Kredietschulden, bankdiensten en verzekeringen & bescherming van de consument.

Meer info

Ook interessant

Bestuur & organisatie

Klachtenmanagement voor openbare besturen: Uitbouw en invalshoeken | Tweede editie

Frankie Schram

Bestel

Bestuur & organisatie

Klachtenmanagement voor openbare besturen: Interne klachtenbehandeling bij de overheid | Tweede editie

Frankie Schram

Bestel

Bestuur & organisatie

Klachtenmanagement voor openbare besturen: Ombudsdiensten | Tweede editie

Frankie Schram

Bestel

Bestuur & organisatie

Klachtenmanagement voor openbare besturen: Klacht en klager | Tweede editie

Frankie Schram

Bestel

Bestuur & organisatie

Het statuut van de lokale mandataris - 18e editie

David Vanholsbeeck

Bestel