Menu

Handboek Werkgelegenheidsmaatregelen in lokale besturen

door Petra Dombrecht

Prijs
€ 109.00
Print abonnement met facturatie na iedere bijwerking.
De juiste (leden)prijs wordt berekend na inloggen.
Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten bpost.

Samenvatting

Het handboek geeft een volledig overzicht van alle werkgelegenheidsmaatregelen die de lokale besturen (OCMW én gemeente) kunnen inzetten zowel voor hun eigen personeel als voor de activering van OCMW-cliënten. De maatregelen worden zowel technisch, juridisch als financieel uiteengezet en u krijgt heel wat praktische informatie over het inzetten van en het werken met de maatregelen (modelformulieren, documenten, FAQ’s…). Drie overzichtelijke en gebruiksvriendelijke delen In Deel 1 – Werkgelegenheidsmaatregelen ten gunste van ‘ocmw-cliënteel’ ligt de focus op de rol van de sociale dienst of tewerkstellingsdienst van het OCMW in het kader van tewerkstelling. De Wet van 26 mei 2002 met betrekking tot het recht op maatschappelijke integratie heeft aan het OCMW uitdrukkelijk een tewerkstellingsopdracht gegeven. De maatregelen zoals ze kunnen toegepast worden op RMI-gerechtigden komen hier aan bod. De voorwaarden waaraan deze OCMW-cliënten moeten voldoen om in te stappen in artikel zestig § 7 OCMW-wet, Activa, Sine en Werkervaring worden in detail besproken. Vervolgens komen de effectieve toepassing en de admi¬nistratieve afhandeling van deze tewerkstellingsmaatregelen aan bod. Verder wordt ook aandacht besteed aan de socioprofessionele balans als instrument om OCMW-cliënten te screenen en te begeleiden op weg naar of tijdens een tewerkstelling. In Deel 2 – Werkgelegenheidsmaatregelen inzetbaar door de lokale besturen worden het OCMW en de gemeente als werkgevers bekeken. U krijgt een antwoord op de vraag welke tewerkstellingsmaatregelen het lokaal bestuur zelf als werkgever van eigen personeel kan gebruiken en welke (financiële) voordelen hieraan verbonden zijn. Komen in dit deel aan bod: dienstencheques, gesco, startbanen, de beroepsinlevings-overeenkomst… Deel 3 – Jongeren is een houvast voor stage- en leerwerkaanbieders bij een overheidsdienst. Bij de overheidsdiensten op de verschillende niveaus bestaat er grote onduidelijkheid over wat een stage- of leerwerkplaats nu precies inhoudt, welke regelgeving van toepassing is, in welke mate een financiële tegemoetkoming mogelijk is, wie moet worden gecontacteerd enzovoort. Deze tekst bundelt al die informatie en poogt concrete adviezen aan te bieden.

Over de auteur(s)

PD

Petra Dombrecht

Petra Dombrecht is stafmedewerker juridische zaken bij de Vereniging van Vlaamse Steden & Gemeenten (VVSG).

Meer info

Productspecificaties

Auteur(s): Petra Dombrecht
ISBN (digitaal): ²
Type Losbladig boek

Ook interessant

Sociaal beleid & werk

Wegwijzer naar een integrale hulpverlening - 8ste ed.

Ria Vandaele

Bestel uw printeditie

Sociaal beleid & werk

Handboek management in de sociale economie

Bestel uw printeditie

Bestuur & organisatie, Communicatie & informatie, Omgeving, Personeel, Politiek, Recht, Sociaal beleid & werk

Sociaal beleid & werk

Toekomsten voor sociaal beleid

Peter Cousaert
Sabine Van Cauwenberge

Bestel uw printeditie

Sociaal beleid & werk

Verzamelmap instructies OCMW en vreemdelingen

Fabienne Crauwels

Bestel uw printeditie