Menu

Handboek Werkgelegenheidsmaatregelen in lokale besturen

Petra Dombrecht

Bestel

Inhoudsopgave

Sociale Inschakelingsinitiatieven (SINE)

1.   Koninklijk Besluit van 11 juli 2002 tot vaststelling van de financiële tussen­komst vanwege het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn in de loonkost van een gerechtigde op maatschappelijke integratie die wordt tewerk­gesteld in een sociale, laatst gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 11 april 2004 tot wijziging van het K.B. van 11 juli 2002 tot vaststelling van de financi­ële tussenkomst vanwege het OCMW in de loonkost van een gerechtigde op maatschappelijke integratie die wordt tewerkgesteld in een sociale inschake­lingsinitiatief en tot vaststelling van de vermindering van werkgeversbijdragen

Deze tekst vindt u terug op de cd-rom bij deze publicatie.

2.   Koninklijk Besluit van 14 november 2002 tot toekenning van een verhoogde staatstoelage aan de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn voor spe­cifieke initiatieven, gericht op sociale inschakeling, binnen de sociale econo&s

Dit artikel verder lezen?

Neem een abonnement

  • jaarlijkse betaling
  • publicaties altijd up to date
  • toegang tot inhoud op maat
Meer informatie

Ook interessant

Sociaal beleid & werk, Zorg & welzijn

De zorgvereniging: Een praktische handleiding

Dirk Meulemans
Emme Vandeginste

Bestel

Sociaal beleid & werk

Manifest voor moedige mensen - Lokale besturen engageren zich voor een sterk sociaal beleid (Pakket van 10 exemplaren)

Bestel

Omgeving, Sociaal beleid & werk

Een sociale woning huren bij een SHM

Björn Mallants

Bestel

Sociaal beleid & werk

Het ecogram

Stef Herman

Bestel

Bestuur & organisatie, Communicatie & informatie, Omgeving, Personeel, Politiek, Recht, Sociaal beleid & werk

Extenso

Bestel