Menu

Openbaarheid van bestuur

door Frankie Schram

Prijs
194,-
Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten bpost.

Samenvatting

In dit handboek bespreken we de regelgeving met betrekking tot de openbaarheid van bestuur in België

Deze uitgave is een handige gids bestaande uit een algemeen deel waarin we het begrippenkader schetsen en vervolgens de openbaarheid van bestuur situeren in de ruimere historische, juridische, bestuurskundige en politieke context. Daartoe onderscheiden we verschillende vormen van openbaarheid en verschillende vormen van het recht van toegang. Daarna volgt een meer diepgaande bespreking van de federale, Vlaamse en Brusselse regelgeving.

In deze vijfde editie verfijnden we de tekst over de federale openbaarheidswetgeving die nu, meer dan vroeger, de adviespraktijk van de Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten, afdeling openbaarheid van bestuur, weergeeft. Verder werd voor zover dat nuttig was ook rekening gehouden met recente literatuur en met de beslissingspraktijk van andere bevoegde beroepsinstanties en de rechtspraak. 

Over de auteur(s)

FS

Frankie Schram

Frankie Schram is professor aan het KU Leuven Instituut voor de Overheid, faculteit Sociale Wetenschappen. Hij was in het verleden ook professor bestuursrecht aan de Antwerp Management School (AMS) en gastprofessor aan de faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen. Hij is lid en secretaris van de Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten en van de Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie, beide met zetel in de FOD Binnenlandse Zaken. Hij behoort ook tot de leden van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens.   Frankie Schram is hoofdredacteur van de door Politeia uitgegeven boekenreeks en het gelijknamige Tijdschrift Privacy en Persoonsgegevens en auteur van verschillende andere publicaties over bestuursrecht.

Meer info

Productspecificaties

Auteur(s): Frankie Schram
ISBN (print): 9782509041333
Verschijningsdatum: 2022-08-19
Aantal pagina’s: 660
Type Digitaal Vastbladig boek