Menu

Openbaarheid van bestuur

door Frankie Schram

Prijs
115,-
De juiste (leden)prijs wordt berekend na inloggen.
Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten bpost.

Samenvatting

Met ingang van 1 januari 1995 werd het recht van toegang tot bestuursdocumenten een fundamenteel recht in de Belgische rechtsordening. Artikel 32 van de Grondwet bevat ook een bevoegdheidsverdelende regel die ervoor zorgt dat er een veelheid van openbaarheidswetgeving voorhanden is die eraan uitvoering geeft. Die Belgische openbaarheidswetgeving is niet enkel het gevolg van de invoeging van artikel 32 in de Belgische Grondwet, maar evenzeer van Europeesrechtelijke en internationale ontwikkelingen, vooral dan op het vlak van de toegang tot milieu-informatie.

Met deze uitgave werd opnieuw gekozen voor een handige gids, bestaande uit een algemeen deel waarin we de typische kenmerken en beginselen die eigen zijn aan de openbaarheidsregeling in België vermelden. Daarna volgt een meer diepgaande bespreking van de federale, Vlaamse en Brusselse regelgeving met betrekking tot de openbaarheid van bestuur. Nieuw in deze uitgave is de aanpassing van de Vlaamse openbaarheidswetgeving als gevolg van het decreet van 7 juli 2021 tot wijziging van het Bestuursdecreet van 7 december 2018. Ook kregen de verschillende uitzonderingsgronden in de Vlaamse regeling meer toelichting. Nieuwe adviespraktijk, bestuurlijke beslissingen en rechtspraak leidden tot heel wat aanpassingen in de andere hoofdstukken. 

Over de auteur(s)

FS

Frankie Schram

Frankie Schram is professor aan het KU Leuven Instituut voor de Overheid, faculteit Sociale Wetenschappen. Hij was in het verleden ook professor bestuursrecht aan de Antwerp Management School (AMS) en gastprofessor aan de faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen. Hij is lid en secretaris van de Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten en van de Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie, beide met zetel in de FOD Binnenlandse Zaken. Hij behoort ook tot de leden van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens.   Frankie Schram is hoofdredacteur van de door Politeia uitgegeven boekenreeks en het gelijknamige Tijdschrift Privacy en Persoonsgegevens en auteur van verschillende andere publicaties over bestuursrecht.

Meer info

Productspecificaties

Auteur(s): Frankie Schram
ISBN (print): 9782509039927
Verschijningsdatum: 2021-09-21
Aantal pagina’s: 642
Type Digitaal Vastbladig boek

Ook interessant

Recht

Burger en bestuur | 9de editie

Frankie Schram

Bestel

Recht

Zwijgen en spreken binnen een overheidscontext

Frankie Schram

Bestel

Recht

Naar bemiddeling in bestuurszaken?

Frankie Schram

Bestel

Recht

E-government in het federale België

Dirk De Bot

Bestel

Recht

België: een handleiding | 4de editie

Frankie Schram

Bestel