Menu

Openbaarheid van bestuur | 3de editie

door Frankie Schram

Prijs
299,-
Print en online abonnement met jaarprijs (jan-dec). De juiste prijs wordt berekend op basis van de instapmaand.
De juiste (leden)prijs wordt berekend na inloggen.
Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten bpost.

Samenvatting

Het Decreet openbaarheid van bestuur regelt de toegang tot bestuursdocumenten voor alle Vlaamse diensten en instellingen, de gemeenten en districten, de OCMW's, de gemeentelijke vzw's en de OCMW-verenigingen. Deze regeling houdt niet alleen rekening met innovaties zoals e-government en professionalisering van de communicatie - maar integreert ook de internationale regels voor toegang tot milieu-informatie.

Het mag duidelijk zijn dat openbaarheid van bestuur een noodzakelijke voorwaarde is voor een moderne en transparante relatie tussen burger en bestuur. Maar als gevolg van een complexe bevoegdheidsverdeling bestaat er binnen België een veelheid aan openbaarheidswetgevingen, die bovendien cumulatief moeten worden toegepast. En openbaarheid van bestuur is niet louter een Belgische zaak. Internationale en supranationale wetgeving stuurt de toegang tot milieu-informatie aan.

In deze content wordt de openbaarheidswetgeving toegelicht per bestuursniveau. Zo wordt deze complexe materie inzichtelijk voor zowel besturen als burgers. We beantwoorden onder meer de volgende vragen:

  • Wat zijn de verplichtingen die een overheid heeft inzake actieve en passieve openbaarheid?
  • Welke uitzonderingen bestaan er op de openbaarheid?
  • Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen de regelgevingen van de verschillende bestuursniveaus?
  • Hoe gebeurt een aanvraag voor toegang tot documenten?
  • Welke beroepsmogelijkheden heeft een burger of raadslid wanneer niet aan zijn verzoek om openbaarheid wordt voldaan?
  • En wat met de dunne scheidingslijn tussen openbaarheid van bestuur en privacy?

Over de auteur(s)

FS

Frankie Schram

Frankie Schram is professor aan het KU Leuven Instituut voor de Overheid, faculteit Sociale Wetenschappen. Hij was in het verleden ook professor bestuursrecht aan de Antwerp Management School (AMS) en gastprofessor aan de faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen. Hij is lid en secretaris van de Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten en van de Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie, beide met zetel in de FOD Binnenlandse Zaken. Hij behoort ook tot de leden van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens.   Frankie Schram is hoofdredacteur van de door Politeia uitgegeven boekenreeks en het gelijknamige Tijdschrift Privacy en Persoonsgegevens en auteur van verschillende andere publicaties over bestuursrecht.

Meer info

Productspecificaties

Auteur(s): Frankie Schram
ISBN (print): 9782509037145
Verschijningsdatum: 2020-06-12
Type Vastbladig boek

Ook interessant

Recht

Naar bemiddeling in bestuurszaken?

Frankie Schram

Bestel

Recht

E-government in het federale Belgiƫ

Dirk De Bot

Bestel

Recht

Hergebruik overheidsinformatie

Frankie Schram

Bestel

Recht

Belgiƫ: een handleiding | 4de editie

Frankie Schram

Bestel