Menu

Openbaarheid van bestuur - ed.2

door Frankie Schram

Prijs
€ 418.25
Print en online abonnement met facturatie na iedere bijwerking.
De juiste (leden)prijs wordt berekend na inloggen.
Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten bpost.

Samenvatting

Het Decreet openbaarheid van bestuur regelt de toegang tot bestuursdocumenten voor alle Vlaamse diensten en instellingen, de gemeenten en districten, de OCMW's, de gemeentelijke vzw's en de OCMW-verenigingen. Deze regeling houdt niet alleen rekening met innovaties zoals e-government en professionalisering van de communicatie maar integreert ook de internationale regels voor toegang tot milieu-informatie. Het mag duidelijk zijn dat openbaarheid van bestuur een noodzakelijke voorwaarde is voor een moderne en transparante relatie tussen burger en bestuur. Maar als gevolg van een complexe bevoegdheidsverdeling bestaat er binnen België een veelheid aan openbaarheidswetgevingen, die bovendien cumulatief moeten worden toegepast. En openbaarheid van bestuur is niet louter een Belgische zaak. Internationale en supranationale wetgeving stuurt de toegang tot milieu-informatie aan. In het Openbaarheid van bestuur wordt de openbaarheidswetgeving toegelicht per bestuursniveau. Zo wordt deze complexe materie inzichtelijk voor zowel besturen als burgers. Wat zijn de verplichtingen die een overheid heeft inzake actieve en passieve openbaarheid? Welke uitzonderingen bestaan er op de openbaarheid? Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen de regelgevingen van de verschillende bestuursniveaus? Hoe gebeurt een aanvraag voor toegang tot documenten? Welke beroepsmogelijkheden heeft een burger of raadslid wanneer niet aan zijn verzoek om openbaarheid wordt voldaan? En wat met de dunne scheidingslijn tussen openbaarheid van bestuur en privacy? Het abonnement omvat een digitale toegang aangevuld met een overzichtshandboek dat éénmaal per jaar vernieuwd wordt.

Over de auteur(s)

FS

Frankie Schram

Frankie Schram is professor aan het KU Leuven Instituut voor de Overheid, faculteit Sociale Wetenschappen , professor bestuursrecht aan de Antwerp Management School (AMS) en gastprofessor aan de faculteit rechten van de Universiteit Antwerpen. Hij is verder lid en secretaris van de Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten, lid en secretaris van de Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie, beide met zetel in de FOD Binnenlandse Zaken, en plaatsvervangend lid van de Vlaamse Toezichtcommissie van het bestuurlijke elektronische gegevensverkeer.

Meer info

Productspecificaties

Auteur(s): Frankie Schram
Type Digitaal Vastbladig boek

Ook interessant

Recht

Zwijgen en spreken binnen een overheidscontext

Frankie Schram

Bestel uw printeditie

Recht

E-government in het federale België

Dirk De Bot

Bestel uw printeditie

Recht

De federale openbaarheidswetgeving: een introductie

Frankie Schram

Bestel uw printeditie

Recht

Naar bemiddeling in bestuurszaken?

Frankie Schram

Bestel uw printeditie

Recht

Hergebruik overheidsinformatie

Frankie Schram

Bestel uw printeditie