Menu

Openbaarheid van bestuur

Frankie Schram

2022-08-19

Bestel

Inhoudsopgave

De omschrijving van het personele toepassingsgebied

De wet van 11 april 1994 is in zijn geheel – d.w.z. voor wat betreft de procedureregels en voor wat betreft de beperkingen – van toepassing op de federale administratieve overheden. Daarnaast is die wet ook van toepassing op de andere administratieve overheden voor zover die wet op gronden die tot materies behoren waarvoor de federale wetgever bevoegd is, de openbaarheid beperkt of verbiedt.[618] De wet van 12 november 1997 is enkel van toepassing op gemeentelijke en provinciale administratieve overheden.[619] Het centrale begrip in de algemene federale openbaarheidswetgeving wordt dus gevormd door het begrip ‘administratieve overheid’.

618. Art. 1, eerste lid wet 11 april 1994.
619. Art. 2, eerste lid wet 12 november 1997.

Dit artikel verder lezen?

Bestel deze publicatie

  • eenmalige betaling
  • geen verplichtingen achteraf
Bestel

Neem een abonnement

  • jaarlijkse betaling
  • publicaties altijd up to date
  • toegang tot inhoud op maat
Meer informatie