Menu

Weg met het keurslijf, integriteit bevrijdt!

door Annemie Breëns, Bart De Bie, Kathleen Lambrechts, Kristien Verbraeken, Gert Verhaert, Roel Verhaert

Prijs
35,-
Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten bpost.

Samenvatting

Integriteit in de overheid is een basisprincipe van behoorlijk bestuur. Overheidsmanagers en -personeel hebben de plicht om integer te handelen. In een democratie hebben burgers daar recht op. Integer handelen is geen zwart-wit verhaal. Je kan het begrip dan ook niet vatten in één of ander reglement. Regeltjes uitvaardigen gaat misschien zelfs het omgekeerde effect hebben. Ambtenaren integer laten handelen, betekent dat er binnen de organisatie ruimte moet gecreëerd worden om over normbesef van gedachten te kunnen wisselen. Waar liggen de grenzen van wat kan en wat niet? Hoe gaan we om met moeilijke vragen? Hoe definiëren we de grijze zone waar het vaak over gaat?

Deze content is geen theoretisch werkstuk, maar een inspiratieboek met getuigenissen uit de praktijk. Het moet helpen om in de dagelijkse werkomgeving een klimaat te scheppen waar integriteit vanzelfsprekend wordt.

Over de auteur(s)

AB

Annemie Breëns

Annemie Breens is bestuurscoördinator stadsbeheer stad Antwerpen en interne lid bij het bureau voor integriteit. 

Meer info
BDB

Bart De Bie

Bart De Bie is bestuurder van het Instituut van forensische auditoren en vennoot bij i-Force. Hij heeft de opleiding "masterclass forensic auditing" gevolgd aan de Antwerp management school. Hij heeft een master in criminologie (UGENT) en postgraduaat in bedrijfskunde en bedrijfsrevisoraat en boekhouding (VUB). Daarna heeft hij nog integriteitsbeleid en integriteitsmanagement gestudeerd aan de Bestuursacademie Nederland. 

Meer info
KL

Kathleen Lambrechts

Kathleen Lambrechts is bestuurscoördinator bij Stad Antwerpen. Ze werkt als rechtstreeks adviseur voor de stadssecretaris Roel Verhaert. Kathleen Lambrechts is generiek jurist met bijzondere interesse voor bestuursrecht, democratische principes en waardedenken, vooral op vlak van integriteit. Ze is vertrouwd met de werking van gemeentelijke bestuursorganen, HR-materies en juridische adviesverlening in openbare besturen. Ze beschikt over een licentiaat in de rechten (UAntwerpen) en Europees en internationaal recht (UCL). 

Meer info
KV

Kristien Verbraeken

Meer info
GV

Gert Verhaert

Meer info
RV

Roel Verhaert

Roel Verhaert was vanaf 2004 tot zijn pensionering in 2017 de stadssecretaris van Antwerpen. Samen met de strategisch coördinator fungeerde hij als go-between tussen de politiek en de administratie.

Meer info

Productspecificaties

Auteur(s): Annemie Breëns, Bart De Bie, Kathleen Lambrechts, Kristien Verbraeken, Gert Verhaert, Roel Verhaert
ISBN (print): 9782509014559
Formaat: 160 x 240mm
Aantal pagina’s: 144
Type Vastbladig boek

Ook interessant

Personeel

Personeelscodex van de lokale besturen

Marijke De Lange
Katleen Janssens
Anne-Marie Vastesaeger

Bestel

Personeel

Leidinggeven in overheidsorganisaties

Bestel

Personeel

Handboek werken met vrijwilligers | editie 2022

VSDC

Bestel

Personeel

Kennisborging en kennismanagement in de publieke sector

Marie-Laure Ruyssen

Bestel

Onderwijs, Personeel, Politie & veiligheid

Een job bij de politie | 6de editie (het oude: ik word politie-inspecteur)

Bart De Cocker
Fanny De Maeght
Kevin De Vlieger
Nathalie Adam

Bestel

Personeel

Motivatiebeleid

Bestel