Menu

Beheersovereenkomsten voor lokale besturen

door Koen Verhoest, Jeroen Windey

Prijs
€ 39.00
De juiste (leden)prijs wordt berekend na inloggen.
Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten bpost.

Samenvatting

Een van de belangrijkste motieven voor het verzelfstandigen van overheidstaken is een verhoogde flexibiliteit van de overheidsorganisatie. Door verzelfstandiging kan de overheidsorganisatie vlotter inspelen op opportuniteiten en veranderingen in haar omgeving. Dat kan de efficiëntie en klantgerichtheid verhogen, maar ook innovatie stimuleren in de werking van het agentschap. Maar hoe kan die grotere autonomie verzoend worden met voldoende aansturing door het gemeentebestuur? Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 voerde het instrument ‘beheersovereenkomsten’ veralgemeend in voor de sturingsrelatie tussen gemeenten en hun lokale verzelfstandigde agentschappen. Heel wat lokale besturen zijn echter niet vertrouwd met dit instrument. Dit boek wil een grote bron van inspiratie zijn bij het opstellen van die beheersovereenkomsten, en dit door het aanbieden van formats, voorbeeldbepalingen en praktijksuggesties. Het boek biedt een praktijkgericht antwoord op de volgende vragen: - Waarom werken met beheersovereenkomsten? - Welke positie neemt de beheersovereenkomst in t.o.v. bestaande planningsdocumenten? - Wat moet/kan er allemaal in een beheersovereenkomst staan? - Hoe kan een beheersovereenkomst gebruikt worden als sturingsinstrument? - Met welke kritische succesfactoren moet men rekening houden? Het boek vormt dus een praktisch instrument voor lokale politieke en administratieve mandatarissen, leidinggevenden binnen de betrokken verzelfstandigde entiteiten (intern verzelfstandigde agentschappen, autonome gemeentebedrijven en privaatrechtelijke extern verzelfstandigde agentschappen) en andere betrokkenen, zoals budgethouders.

Over de auteur(s)

KV

Koen Verhoest

Prof. dr. Koen Verhoest is docent aan de faculteit Sociale Wetenschappen voor vakken inzake sturing, coördinatie, organisatie en governance. Hij is ook onderzoeksleider binnen het Instituur voor de Overheid op domeinen zoals verzelfstandiging, contractmanagement en resultaatsturing, marktwerking en liberalisering, regulering, coördinatie en samenwerking, en is voor die thema's actief in internationale netwerken (EGPA, COBRA, COST, ACPR). Hij is doctor in de sociale wetenschappen (KU Leuven), licentiaat in de politieke wetenschappen (UG), GAS in economische wetenschappen en European master of public administration (KU Leuven - Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer). 

Meer info
JW

Jeroen Windey

Jeroen Windey is administrateur-generaal bij het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Meer info

Productspecificaties

Auteur(s): Koen Verhoest, Jeroen Windey
ISBN (print): 9782509000651
Formaat: 155 x 240mm
Aantal pagina’s: 166
Type Vastbladig boek

Ook interessant

Overheidsopdrachten

05 Oct

Opleiding: Valkuilen in de gunningsprocedure

Locatie: Uitgeverij Politeia, Keizerslaan 34, 1000 Brussel

Prijs: € 145

Schrijf u in

Bestuur & organisatie

Intergemeentelijke Samenwerking

Karen Alderweireldt
Christof Delatter

Bestel

Bestuur & organisatie, Communicatie & informatie, Cultuur & vrije tijd, Omgeving

Civic Crowdfunding, een handboek voor Changemakers

Growfunding

Bestel