Menu

Lokaal financieel management

door Jan Leroy, Christophe Vanhee

Prijs
391,-
Online abonnement met jaarprijs (jan-dec). De juiste prijs wordt berekend op basis van de instapmaand.
De juiste (leden)prijs wordt berekend na inloggen.
Deze prijs is incl. btw.

Samenvatting

In acht publicaties bekijken we het lokale management door een financiële bril:

Theorie:

BBC: situering en regelgeving

Lokale Financiën: Capita Selecta

Thesauriebeheer en financiële stromen

BBC: een praktische handleiding

Boekhoudpraktijk:

Algemene boekhouding: algemene inleiding

Algemene boekhouding: activa

Algemene boekhouding: passiva

Algemene boekhouding: kosten, opbrengsten, rechten en verplichtingen

Lokale besturen worden permanent geconfronteerd met de beperktheid van de beschikbare financiële middelen. Een beter financieel management zal ertoe leiden dat een bestuur meer zal kunnen doen met de schaarse geldmiddelen waarover het beschikt.

Het financieel management wordt vanuit meerdere oogpunten benaderd: de beleidscyclus, de administratieve organisatie en het financieel beheer. Een groot deel van het BBC-besluit is gewijd aan nieuwe regels voor de boekhouding. Exclusief beschrijft Christophe Vanhee (vakgroep Accountancy & Fiscaliteit UGent) in vier boekdelen ook dit boekhoudsysteem. Hij bespreekt de belangrijkste verrichtingen, met aandacht voor de verschillen tussen de algemene boekhouding van lokale besturen en die van vennootschappen.

Alle abonnees raadplegen online steeds de meest actuele inhoud. Nog geen klantenaccount die toegang geeft tot de online-bibliotheek? Stuur dan een mail met uw klantennummer en het mailadres waarmee u de digitale versie wil raadplegen naar info@politeia.be

Over de auteur(s)

JL

Jan Leroy

VVSG

Jan Leroy is directeur Bestuur bij de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). 

Meer info
CV

Christophe Vanhee

Christophe Vanhee is als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de vakgroep Accountancy, Bedrijfsfi nanciering en Fiscaliteit van de UGent. Zijn expertise situeert zich in de vakdomeinen boekhouden, fi nancieel management en audit in de publieke en non-profitsector. Christophe Vanhee is ook directeur van de FEB Academy - Academie voor Levenslang Leren (LLL) van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde.

Meer info

Productspecificaties

Auteur(s): Jan Leroy, Christophe Vanhee
ISBN (print): 978-2-509-01532-7
Verschijningsdatum: 2021-04-05
Type Digitaal Vastbladig boek

Ook interessant

Bestuur & organisatie

Handleiding voor de motivering van (omgevings)vergunningen

Reiner Tijs

Bestel

Bestuur & organisatie

Artificiële intelligentie voor lokale besturen

Nathalie Dumarey
Rob Heyman
Frederic Heymans
Cora van Leeuwen
Annelien Smets

Bestel

Bestuur & organisatie

Publiek-private samenwerking voor lokale besturen

Steven Van Garsse

Bestel

Bestuur & organisatie, Recht

Handboek Bestuursrecht

Steven Van Garsse

Bestel

Bestuur & organisatie

Handboek van de mandataris lokale besturen | Print

Bestel

Bestuur & organisatie

Codex Lokaal Bestuur | 5de editie

Bestel