Menu

Dromen, denken, doen

Pascale Franck , Davy Simons

2017-04-25

Bestel

VAN KRIEBELENDE IDEEEN, GEZAMENLIJK DROMEN TOT EEN BOEK…

Als criminologen droomden we ervan om onze idee- en en praktijkervaring neer te zetten in een weten- schappelijk boek. Dat zou een bekroning zijn van ons jarenlange gezwoeg in de praktijk; om al dat werk, de presentaties, toelichtingen, discussies en nieuwe ideeën te bundelen. Een punt om even te kijken wat we nu allemaal gedaan hebben de voorbije jaren, wat wij daaruit geleerd hebben, wat wij anderen daar- over kunnen meegeven en wat we nog allemaal wil- len doen.

Eerlijk gezegd dient dit boek ook om ons werk te borgen, uit vrees dat standaardisering en bureaucra- tie onze producten in allerlei modelletjes en schema- tjes zouden omzetten waardoor het voor cliënten – onbedoeld – net moeilijker wordt om de gepaste hulp te krijgen.

We willen ook anderen, die gelijkaardige initiatie- ven nemen, inspireren en helpen, zodat ze van onze fouten kunnen leren en zo sneller vooruitgang kun- nen boeken.

Ons eerste gesprek over het concept van ons boek hie

Dit artikel verder lezen?

Bestel deze publicatie

  • eenmalige betaling
  • geen verplichtingen achteraf
Bestel

Ook interessant

Zorg & welzijn

Werkboek cultuursensitieve zorg

Bart Claes
Arzu Yentür
Ann Clayes

Bestel

Zorg & welzijn

Bouwstenen voor een cultuursensitieve zorg- en welzijnsorganisatie

Hans Bellaart
Saar Casteels
Melissa Ceuterick
Gunilla De Graef
Philippe Degelin
Dirk Geldof
Steffie Jalhay
Fanny Matheusen

Bestel

Zorg & welzijn

Beroepsgeheim in de openbare woonzorg

Joke Vandewalle
Elke Verlinden

Bestel

Onderwijs, Zorg & welzijn

Omgaan met suïcide op school | pakket van 5

Bestel

Zorg & welzijn

Dat verandert de zaak

Jean-Pierre Vanhee

Bestel

Zorg & welzijn

Ook in de beste families... Geweld op oudere personen

Helen Blow

Bestel