Menu

Motivering van bestuurlijke besluiten en beslissingen

Laatste update: 24-03-2021 Aflevering 21

door Frankie Schram

Prijs
191,-
Online abonnement met facturatie na iedere bijwerking.
De juiste (leden)prijs wordt berekend na inloggen.
Deze prijs is incl. btw.

Samenvatting

Een overheid moet haar beslissingen en regelgeving verantwoor­den of motiveren. Een goede motivering draagt bij tot een ver­hoogde geloofwaardigheid, legitimiteit en draagvlak. Het heb­ben van bijzondere bevoegdheden, de specifieke doelgerichtheid van de overheid en het respect voor bepaalde fundamentele waarden van de democratische rechtsstaat zijn enkele van de re­denen waarom dat zo hoort.

Niet enkel overheden zijn tenslotte verplicht om hun beslissingen te motiveren, ook bepaalde privaatrechtelijke actoren zijn on­derworpen aan de wet wanneer zij bepaalde kenmerken van het overheidsoptreden vertonen.

Bijzondere aandacht gaat naar de wet van 29 juli 1991 betref­fende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. Een korte wet die op algemene wijze niet enkel verplicht om te motiveren, maar ook verplicht om dat te doen in het document waarin de beslissing is opgenomen. Tot slot maken we die motive­ringsplicht meer concreet door ze toe te passen binnen de con­text van personeelsaangelegenheden bij de overheid.

Over de auteur(s)

FS

Frankie Schram

Frankie Schram is professor aan het KU Leuven Instituut voor de Overheid, faculteit Sociale Wetenschappen. Hij was in het verleden ook professor bestuursrecht aan de Antwerp Management School (AMS) en gastprofessor aan de faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen. Hij is lid en secretaris van de Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten en van de Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie, beide met zetel in de FOD Binnenlandse Zaken. Hij behoort ook tot de leden van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens.   Frankie Schram is hoofdredacteur van de door Politeia uitgegeven boekenreeks en het gelijknamige Tijdschrift Privacy en Persoonsgegevens en auteur van verschillende andere publicaties over bestuursrecht.

Meer info

Productspecificaties

Auteur(s): Frankie Schram
ISBN (print): 9782509011145
ISBN (digitaal): ²
Verschijningsdatum: 2021-03-19
Type Digitaal Vastbladig boek

Ook interessant

Recht

Zwijgen en spreken binnen een overheidscontext

Frankie Schram

Bestel

Recht

Naar bemiddeling in bestuurszaken?

Frankie Schram

Bestel

Recht

E-government in het federale België

Dirk De Bot

Bestel

Recht

Hergebruik overheidsinformatie

Frankie Schram

Bestel

Recht

België: een handleiding | 4de editie

Frankie Schram

Bestel