Menu

Motivering van bestuurshandelingen

door Frankie Schram

Prijs
€ 358.00
Print en online abonnement met jaarprijs (jan-dec). De juiste prijs wordt berekend op basis van de instapmaand.
De juiste (leden)prijs wordt berekend na inloggen.
Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten bpost.

Samenvatting

Goed motiveren draagt bij tot een verhoogde geloofwaardigheid, legitimiteit en draagvlak. Wie bij de overheid werkt, kan er niet omheen. Beslissingen moeten worden verantwoord. Het hebben van bijzondere bevoegdheden, de specifieke doelgerichtheid van de overheid en het respect voor bepaalde fundamentele waarden van de democratische rechtsstaat zijn enkele van de redenen die verklaren waarom dit zo is en zo hoort. In een algemeen deel van het praktijkgerichte losbladige handboek “Motivering van beslissingen” wordt bijzondere aandacht besteed aan de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. In de volgende delen wordt de motiveringsverplicht uitgediept voor bepaalde sectoren. Niet enkel overheden zijn immers verplicht om hun beslissingen te motiveren, ook bepaalde privaatrechtelijke actoren zijn onderworpen aan de wet wanneer zij bepaalde kenmerken van het overheidsoptreden vertonen.

Over de auteur(s)

FS

Frankie Schram

Frankie Schram is professor aan het KU Leuven Instituut voor de Overheid, faculteit Sociale Wetenschappen , professor bestuursrecht aan de Antwerp Management School (AMS) en gastprofessor aan de faculteit rechten van de Universiteit Antwerpen. Hij is verder lid en secretaris van de Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten, lid en secretaris van de Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie, beide met zetel in de FOD Binnenlandse Zaken, en plaatsvervangend lid van de Vlaamse Toezichtcommissie van het bestuurlijke elektronische gegevensverkeer.

Meer info

Productspecificaties

Auteur(s): Frankie Schram
ISBN (print): 9782509011145
ISBN (digitaal): ²
Type Digitaal Losbladig boek

Ook interessant

Recht

Zwijgen en spreken binnen een overheidscontext

Frankie Schram

Bestel

Recht

Naar bemiddeling in bestuurszaken?

Frankie Schram

Bestel

Recht

E-government in het federale België

Dirk De Bot

Bestel

Recht

De federale openbaarheidswetgeving: een introductie

Frankie Schram

Bestel

Recht

Hergebruik overheidsinformatie

Frankie Schram

Bestel

Recht

België: een handleiding - 4de ed.

Frankie Schram

Bestel