Menu

Naar een veilige school

Samenvatting

Een welzijnsbeleid voeren behoort tot de taken van elke werkgever. Voor onderwijsinstellingen is de toepassing van de welzijnswetgeving nog een stuk complexer. Scholen, centra voor volwassenenonderwijs, centra voor deeltijds onderwijs, academies en internaten moeten een welzijnsbeleid voeren op twee sporen: op organisatorisch en op pedagogisch vlak. Organisatorisch is een onderwijsinstelling onderworpen aan de welzijnswetgeving zoals een gewone onderneming. Maar de steeds toenemende en strengere regelgeving waar onderwijsinstellingen aan moeten voldoen, staat niet in verhouding tot de tijd en middelen waarover ze beschikken. Op pedagogisch vlak moet een onderwijsinstelling haar leerlingen een veiligheidsattitude bijbrengen. Het gaat hier om veiligheidszorg in de infrastructuur, de uitrusting, het materiaal en de procedures, zowel in de werkplaatsen, de keukens, de kapsalons als in de klaslokalen, de gangen, de turnzaal, de refter, sportterreinen en in het internaat. ‘Naar een veilige school’ is een leidraad om een veiligheidszorgsysteem te ontwikkelen dat rekening houdt met de behoeften en beperkingen van de onderwijsinstelling: ook met verouderde infrastructuurmiddelen en ontoereikende financiële, materiële en menselijke middelen kan ze blijven voldoen aan de snel evoluerende wettelijke bepalingen. ‘Naar een veilige school’ schenkt ook aandacht aan de motivatie en de participatie van alle betrokkenen binnen een onderwijsinstelling. Het welzijn van de werknemers en de leerlingen is in eerste instantie een zaak van de directie, maar de uitvoering van het beleid moet ook vervat zijn in de opdrachten van de hiërarchische lijn. De reeks is bedoeld voor beleidsmakers, onderwijsverstrekkers, de besturen van onderwijsinstellingen, directies, ta(c)'s, preventieadviseurs, voor contactpersonen preventie en bescherming en voor leerkrachten. Basisboek Deel 1 van het Basisboek bevat uitgebreide informatie over het opzetten van een veiligheidszorgsysteem. Komen aan bod: de noodzaak van een preventiebeleid, het dynamisch risicobeheersingssysteem, een geïntegreerd veiligheidszorgsysteem, actoren van het preventiebeleid. Deel 2 bevat beknopt uitgewerkte preventiethema’s, alfabetisch gerangschikt. Elk thema is als volgt opgebouwd: korte beschrijving, wetgeving, periodiciteit, uitvoering. Het Basisboek is een losbladig werk met abonnementsformule; de bijwerkingen zullen nieuwe preventiethema’s bevatten en actualiseringen op het vlak van regelgeving. Praktijkboek Om het basisboek nog bevattelijker te maken, wordt aan deze publicatie voortaan een handig praktijkboek toegevoegd. Thema's die kort aan bod komen in het basisboek, worden in het praktijkboek verder uitgewerkt.De eerste bijdragen in het praktijkboek 'Naar een veilige school' : - Interne noodplanning - Voedselveiligheid Het praktijkboek 'Naar een veilige school' is een functionele handleiding met concrete informatie over het wetgevend kader, het veiligheidsbeleid, de toe te passen procedures, adviezen… Bruikbare bijlagen zoals richtlijnen, controlelijsten en (registratie)formulieren worden ter beschikking gesteld op de gelijknamige website (www.naareenveiligeschool.be). De ideale aanvulling dus op het basisboek

Productspecificaties

Auteur(s):
ISBN (print): 978-2-509-01295-1
Type Digitaal Losbladig boek

Ook interessant

Onderwijs

Armoede op school

Frie Van Camp
John Maes

Bestel

Onderwijs

Naar een veilige school

Bestel

Onderwijs

Gewenst gedrag en sanctiebeleid op school (tweede herwerkte editie)

Bestel

Onderwijs

Blended learning

Tobe Baeyens

Bestel

Kleuteronderwijs, Lager onderwijs, Secundair onderwijs

24 Apr

Seminarie: Co-teaching op school

Locatie: Uitgeverij Politeia, Keizerslaan 34, 1000 Brussel

Prijs: € 99

Schrijf u in