Menu

Handboek Tucht bij de politiediensten | 7de editie

1

door Alain Liners, Jana Mouton

Prijs
179,-
Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten bpost.

Samenvatting

Dit handboek is het referentie-instrument voor het toepassen en het naleven van de tuchtprocedures bij de politie. Het is opgesteld als een draaiboek voor de tuchtoverheden en de leidinggevenden bij de politie. De auteurs, Alain Liners en Jana Mouton, zijn respectievelijk leidend ambtenaar en adviseur bij de juridische dienst van de Federale Politie. Beiden zijn gespecialiseerd in de tuchtwetgeving en -rechtspraak en een ankerpunt voor een correcte toepassing ervan.

De publicatie omvat drie onderdelen:

1. Het eerste luik geeft een vaktechnische beschrijving van de betrokken wet- en regelgeving: het tuchtrecht en het strafrecht, de ordemaatregelen, de beginselen van behoorlijk bestuur, de laakbare feiten en de straffen.

2. Het tweede onderdeel en tevens het hart van het handboek, omvat een volledige bespreking van de verschillende stappen van de tuchtprocedure.

3. Het derde gedeelte omvat de selectie, de vertaling en de toepassing van de arresten van de Raad van State. De auteurs formuleren op basis van concrete gevallen ook praktische aanbevelingen die de effectieve toepassing van het tuchtrecht ondersteunen.

Het handboek is onder meer opgesteld voor korpscheffen, de diensten intern en extern toezicht op de politie, betrokken personeelsleden, vakorganisaties, advocaten, leden van de verschillende kamers van de tuchtraad, burgemeesters, leden van het politiecollege, enzovoort.

Alle abonnees kunnen digitaal steeds de meest actuele versie consulteren. Voor de print + digitaal abonnees sturen we daarnaast tweemaal per jaar een geactualiseerde printversie op van het handboek.
Politeia organiseert twee keer per jaar ook de studiedag Tuchtregeling bij de politie. Alle info vindt u bij onze rubriek Opleidingen.

Over de auteur(s)

AL

Alain Liners

Alain Liners is tuchtexpert bij de geïntegreerde politie. Hij is aggregaat in de rechten, master in de rechten, het administratief en publiekrecht, de criminologie en docent.

Meer info
JM

Jana Mouton

Jana Mouton is juridisch adviseur bij de juridische dienst van de Federale Politie - Sectie geschillen. Zij is master in de rechten..

Meer info

Productspecificaties

Auteur(s): Alain Liners, Jana Mouton
ISBN (print): 9782509043702
Verschijningsdatum: 2023-12-31
Aantal pagina’s: 1.424
Type Digitaal Vastbladig boek

Ook interessant

Politie & veiligheid

Politie & Privacy: gecoördineerde en gecodificeerde codex

Frank Schuermans

Bestel

Politie & veiligheid

De officier van bestuurlijke politie | 2de editie

Jean-Claude Gunst

Bestel

Politie & veiligheid

Wet op het politieambt | Poster Bevoegdheden leden van de politieorganisatie

Eddy De Raedt
Philippe Rosseel
Bart Van Thienen

Bestel

Politie & veiligheid

Klachten en procedures tegen politieambtenaren

Alain Liners

Bestel

Politie & veiligheid

Handboek openbare orde

Alain Liners

Bestel