Menu

Preventiegids internationale kinderontvoeringen België

door Hilde Demarré

Prijs
30,-
Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten bpost.

Samenvatting

Een internationale kinderontvoering is een beladen term. Het veronderstelt een bewuste en criminele daad die niet anders kan dan het welzijn van de betrokken kinderen negatief beïnvloeden. Dat is vaak de reactie van een buitenstaander wanneer er gesproken wordt over internationale kinderontvoeringen. Er zijn dan ook maar weinig mensen die zich aangesproken voelen. Niet als slachtoffer, maar ook zeker niet als dader. Weinig professionelen zijn van oordeel dat ze ooit met de problematiek te maken zullen hebben. Precies daarin schuilt de misvatting. Een internationale kinderontvoering is lang niet zo uitzonderlijk als vaak wordt aangenomen.

Jaarlijks behandelt Child Focus ongeveer 350 à 400 dossiers internationale kinderontvoering. Het gaat om kinderen die vanuit of naar België worden ontvoerd of om ouders die vrezen dat dit in de nabije toekomst zal gebeuren. Experts internationale kinderontvoering zijn het erover eens dat het belang van preventie niet kan overschat worden. Daarvoor is het echter noodzakelijk dat het werkveld goed geïnformeerd is over de risico’s en over de beschikbare preventiemechanismen om een internationale kinderontvoering te voorkomen. Dat is geen evidentie, want het werkveld van professionelen die mogelijks in aanraking komen met deze risicogezinnen is breed. Het gaat onder meer om advocaten, politiemensen, notarissen, bemiddelaars, therapeuten, psychologen en gemeenteambtenaren.

Deze gids wil handvaten aanreiken aan professionelen om het risico op internationale kinderontvoering vroeg te detecteren en op zoek te gaan naar de gepaste maatregelen om een ongeoorloofd vertrek te voorkomen.

Over de auteur(s)

HD

Hilde Demarré

Hilde Demarré is werkzaam als Policy Officer bij Child Focus. Child Focus is een onafhankelijke stichting van openbaar nut die bijstand kan verlenen in geval van een internationale ontvoering door ouders. Het uitgangspunt bij deze hulpverlening is steeds het belang van het kind, evenals het recht van ieder kind om contacten te onderhouden met beide ouders. Zowel indien zij een ontvoering vrezen (preventie) als in geval van daadwerkelijke ontvoering kunnen ouders een beroep doen op Child Focus voor eerstelijnshulp. Indien zij dit wensen kunnen zij eveneens persoonlijke begeleiding krijgen. In dat geval zal een gespecialiseerde dossierbeheerder hen ondersteunen tijdens de verschillende procedures.De dossierbeheerder kan ook een bevorderende rol spelen bij het herstellen van de communicatie met de andere ouder en/of het kind. In bepaalde situaties kan aan ouders met een beperkt inkomen financiële of materiële hulp worden geboden. Tot slot kan Child Focus in het kader van internationale dossiers ook een beroep doen op een uitgebreid netwerk van partners in het buitenland. Child Focus is elke dag, 24 op 24 uur bereikbaar via het noodnummer 116 000, of via 116000@childfocus.org.

Meer info

Productspecificaties

Auteur(s): Hilde Demarré
ISBN (print): 9782509032485
Verschijningsdatum: 2018-07-01
Formaat: 160 x 240mm
Aantal pagina’s: 60
Type Vastbladig boek

Ook interessant

Politie & veiligheid

Het politiestatuut | 4de editie

Leslie Bryssinck
Stéphanie Hayen
Sandra Tuypens
Judith Colle

Bestel

Zorg & welzijn

Vergeten dat je vergeet

Bart Schepers
Dr. Dirk Liessens

Bestel

Onderwijs, Personeel, Politie & veiligheid

Een job bij de politie | 7de editie (het oude: ik word politie-inspecteur)

Bart De Cocker
Fanny De Maeght
Kevin De Vlieger
Nathalie Adam

Bestel

Politie & veiligheid

Financieel rechercheren | 2de editie

Bart De Bie
Theo Byl
Bart Verstraeten
Koen Nevens
Filip Van Volsem

Bestel

Politie & veiligheid

Wapenwet | 3de editie

Edwin De Baene

Bestel

Politie & veiligheid

Gekruiste perspectieven op partnergeweld

Bestel