Menu

De beleids- en beheerscyclus: de regelgeving - versie AGB's en Welzijnsvoorzieningen

Agentschap voor Binnenlands Bestuur

2018-10-02

Bestel

Relevante specifieke artikelen over de AGB’s en de welzijnsverenigingen

Art. 231. Een autonoom gemeentebedrijf wordt opgericht bij gemeenteraadsbeslissing op grond van een door het college van burgemeester en schepenen opgemaakt verslag. In dat verslag worden de voor- en de nadelen van externe verzelfstandiging tegen elkaar afgewogen en wordt aangetoond dat beheer binnen de rechtspersoonlijkheid van de gemeente niet dezelfde voordelen kan bieden. Die oprichtingsbeslissing stelt de statuten van het autonoom gemeentebedrijf vast. Het autonoom gemeentebedrijf verkrijgt rechtspersoonlijkheid op de datum van die oprichtingsbeslissing.

De oprichtingsbeslissing en de statuten worden samen met het verslag, vermeld in het eerste lid, gepubliceerd via een webtoepassing van de gemeente.

Het autonoom gemeentebedrijf bezorgt onmiddellijk na elke vergadering een lijst met de besluiten van zijn raad van bestuur, met een beknopte omschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden, aan de gemeente, zodat ze kunnen worden bekendgem

Dit artikel verder lezen?

Bestel deze publicatie

  • eenmalige betaling
  • geen verplichtingen achteraf
Bestel

Ook interessant

Bestuur & organisatie

Algemene boekhouding volgens de beleids- en beheerscyclus: rubrieken en waarderingsregels

Ben Gilot
Agentschap voor Binnenlands Bestuur
Christophe Vanhee

Bestel

Bestuur & organisatie

De beleids- en beheerscyclus: de regelgeving - versie gemeenten en OCMW's

Agentschap voor Binnenlands Bestuur

Bestel

Bestuur & organisatie

Strategisch management in de BBC

Roeland Gielen
Roel Verhaert

Bestel

Bestuur & organisatie

Beleidsplanning, -monitoring en -evaluatie

Joos Gysen
Bart Kaesemans

Bestel

Bestuur & organisatie

De Beleids- en beheerscyclus in 60 vragen en antwoorden - derde editie

Ben Gilot

Bestel

Bestuur & organisatie, Cultuur & vrije tijd

Strak plan! Een jonge stempel op het meerjarenplan en de BBC | pakket van 10

Bestel