Menu

Bestuur en organisatie van de lokale politiezone

door Kris Croonen, Tom De Schepper, Koen Van Heddeghem

Prijs
124.99
Print abonnement met facturatie na iedere bijwerking.
De juiste (leden)prijs wordt berekend na inloggen.
Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten bpost.

Samenvatting

Het bestuur van een lokale politiezone is een complexe aangelegenheid, waarbij de bevoegdheden verdeeld zijn over verschillende organen. Elk van deze organen is onderworpen aan specifieke regels voor hun werking, taakomschrijving en organisatie.

Deze content maakt u hierin wegwijs. We geven u tekst en uitleg bij de samenstelling, werking en bevoegdheden van alle organen en personen die betrokken zijn bij het bestuur van uw lokale politiezone. Naast de zonale veiligheidsraad, de politieraad en het politiecollege nemen we ook de korpschef, de bijzonder rekenplichtige en de secretaris onder de loep. Daarnaast lichten we ook de lokale beleidscyclus in het perspectief van de diverse beleidsplannen toe.

We geven onder meer een antwoord op de volgende vragen

  • Hoe verhouden het nationale veiligheidsplan en het zonale veiligheidsplan zich ten opzichte van elkaar?
  • Zijn de verschillende beleidscycli voldoende op elkaar afgestemd?

Verder gaan we ook nader in op het toezicht en de financiën van de lokale politiezone. Dit alles illustreren we aan de hand van exclusieve praktische modellen en draaiboeken, die u bovendien ook terugvindt op de bijhorende website.

Over de auteur(s)

KC

Kris Croonen

Kris Croonen is juridisch adviseur en politiesecretaris van politiezone CARMA (ontstaan uit de fusie in 2016 van MidLim en Noordoost-Limburg). Daarnaast is ze zaakvoerder van KC Consult. Vanuit deze functie verleent Kris Croonen rechtskundig advies over bestuurlijke ordehandhaving, tucht, overheidsopdrachten en contractmanagement aan lokale overheden en hun partners.

Meer info
TDS

Tom De Schepper

Tom De Schepper is docent voortgezette vorming voor politieonderwijs en auteur van het handboek Praktijkgids Cameratoezicht.

Meer info
KVH

Koen Van Heddeghem

Koen Van Heddeghem is diensthoofd en stafmedewerker lokale politie binnen het team Veiligheid bij de Vereniging van Vlaamse Steden & Gemeenten (VVSG).

Meer info

Productspecificaties

Auteur(s): Kris Croonen, Tom De Schepper, Koen Van Heddeghem
ISBN (print): 9782509002181
Verschijningsdatum: 2012-01-01
Type Losbladig boek

Ook interessant

Politie & veiligheid

Politie & Privacy: gecoördineerde en gecodificeerde codex

Frank Schuermans

Bestel

Politie & veiligheid

De officier van bestuurlijke politie | 2de editie

Jean-Claude Gunst

Bestel

Politie & veiligheid

Wet op het politieambt | Poster Bevoegdheden leden van de politieorganisatie

Eddy De Raedt
Philippe Rosseel
Bart Van Thienen

Bestel

Politie & veiligheid

Educatieve maatregelen voor verkeersovertreders

Ludo Kluppels

Bestel

Politie & veiligheid

Handboek openbare orde

Alain Liners

Bestel