Menu

Het decreet lokaal bestuur in vraag en antwoord (editie 2022)

door Jan Leroy, Karen Alderweireldt, Tom De Schepper, Ben Gilot, Kujtime Pajazitaj, Pieter Vanderstappen, David Vanholsbeeck, Marian Verbeek

Prijs
69,-
De juiste (leden)prijs wordt berekend na inloggen.
Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten bpost.

Samenvatting

De VVSG wil met deze publicatie mandatarissen en medewerkers van lokale besturen helpen om ‘hun Grondwet’ te leren kennen en ermee te werken. De VVSG-medewerkers hebben het ruim 600 artikels tellende decreet over het lokale bestuur grondig gelezen en bestudeerd, en het resultaat neergeschreven in deze publicatie.

In een handige vraag- en antwoordvorm kunt u zo kennismaken met alle aspecten van de tekst. Waar nodig worden ook linken gelegd met andere wetgeving of met de relevante uitvoeringsbesluiten. Waar het decreet onduidelijk is, aanleiding kan geven tot verwarring of fouten bevat, hebben de auteurs dat ook aangegeven.


Op 21 december 2017 keurde het Vlaams Parlement het decreet over het lokaal bestuur goed. De volgende dag werd het door de Vlaamse Regering bekrachtigd. Het Vlaams Parlement keurde intussen ook al verschillende wijzigingsdecreten goed. De belangrijkste aanpassing kwam er met het decreet van 16 juli 2021 tot versterking van de lokale democratie, dat een aantal regels over o.m. de lokale verkiezingen, de coalitievorming en de aanstelling van de burgemeester grondig bijstuurde.

Het Decreet Lokaal Bestuur regelt sinds 2019 de basiswerking van Vlaamse gemeenten en OCMW’s, en de verzelfstandigings- en samenwerkingsentiteiten die ze hebben opgericht of waarin ze participeren, met o.m. de verregaande politieke en ambtelijke integratie van gemeente en OCMW.

Over de auteur(s)

JL

Jan Leroy

VVSG

Jan Leroy is senior expert data en analyse bij de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). 

Meer info
KA

Karen Alderweireldt

Karen Alderweireldt werkt bij Vlinter, de koepelorganisatie van de elf Vlaamse streekontwikkelingsorganisaties in samenwerking met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).

Meer info
TDS

Tom De Schepper

Tom De Schepper is docent voortgezette vorming voor politieonderwijs en auteur van het handboek Praktijkgids Cameratoezicht.

Meer info
BG

Ben Gilot

Ben Gilot is stafmedewerker gemeente- en OCMW-financiën bij de Vereniging van Vlaamse Steden & Gemeenten (VVSG).

Meer info
KP

Kujtime Pajazitaj

Kujtime Pajazitaj is stafmedewerker bij VVSG. 

Meer info
PV

Pieter Vanderstappen

Pieter Vanderstappen is stafmedewerker OCMW - bestuurlijke organisatie bij de Vereniging van Vlaamse Steden & Gemeenten (VVSG).

Meer info
DV

David Vanholsbeeck

David Vanholsbeeck is stafmedewerker statuut lokale mandataris bij de Vereniging van Vlaamse Steden & Gemeenten (VVSG).

Meer info
MV

Marian Verbeek

Marian Verbeek is sinds 1997 stafmedewerker bij de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Zij volgt daar de politieke en bestuurlijke organisatie van gemeenten op. Opgeleid als maatschappelijk werker en als jurist adviseert ze raadsleden, schepenen, burgemeesters en personeelsleden, o.a. over de werking en organisatie van gemeenteraden en colleges, de rechten en plichten van lokale mandatarissen, de gemeenteraadsverkiezingen, openbaarheid van bestuur, archief, burgerparticipatie ... Ze schreef mee aan verschillende publicaties uit de pocketreeks voor lokale mandatarissen van VVSG-Politeia.

Meer info

Productspecificaties

Auteur(s): Jan Leroy, Karen Alderweireldt, Tom De Schepper, Ben Gilot, Kujtime Pajazitaj, Pieter Vanderstappen, David Vanholsbeeck, Marian Verbeek
ISBN (print): 9782509035967
ISBN (digitaal): 9782509041036
Verschijningsdatum: 2022-03-28
Aantal pagina’s: 340
Type Vastbladig boek

Ook interessant

Bestuur & organisatie

Beleids- en beheerscyclus: situering en regelgeving

Jan Leroy

Bestel

Bestuur & organisatie

Algemene boekhouding: Kosten, opbrengsten, rechten en verplichtingen

Christophe Vanhee

Bestel

Bestuur & organisatie

Algemene boekhouding: Passiva

Christophe Vanhee

Bestel

Bestuur & organisatie

Algemene boekhouding: Algemene inleiding

Christophe Vanhee

Bestel

Bestuur & organisatie

Codex Maatschappelijke Dienstverlening | 7de editie

Bestel

Bestuur & organisatie

Handleiding voor de motivering van (omgevings)vergunningen

Reiner Tijs

Bestel