Menu

Het decreet lokaal bestuur in vraag en antwoord (editie 2022)

2022-03-28

Bestel

Gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

7. Zijn de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn één bestuursorgaan?

Nee, de gemeente en OCMW-raad bestaan wel uit dezelfde personen, maar zijn nog steeds twee aparte organen met eigen bevoegdheden. De gemeente- en OCMW-raad kunnen niet tegelijkertijd vergaderen. Wie de eed aflegt als gemeenteraadslid zetelt wel meteen ook in de OCMW-raad. Daarop is een (eerder theoretische) uitzondering namelijk als de gemeenteraad volledig zou bestaan uit mensen van hetzelfde geslacht. In dat geval wordt het laatste gemeenteraadslid in rang (zie vraag 10) in de OCMW-raad van rechtswege vervangen door de eerste opvolger van het andere geslacht van dezelfde lijst. Als op die lijst geen opvolger van het andere geslacht is verkozen, wordt hij van rechtswege vervangen door de eerste opvolger van het andere geslacht die is verkozen op de lijst met het hoogste stemcijfer. De geloofsbrieven van dat ‘vervangende’ OCMW-raadslid worden onderzo

Dit artikel verder lezen?

Bestel deze publicatie

  • eenmalige betaling
  • geen verplichtingen achteraf
Bestel

Ook interessant

Bestuur & organisatie

Het bevoegde OCMW en de financiering

Pieter Geens
Lien Van den Brande

Bestel

Bestuur & organisatie

Lokale financiën: Capita selecta

Jan Leroy
Ben Gilot

Bestel

Bestuur & organisatie

Handboek van de mandataris lokale besturen | Print

Bestel

Bestuur & organisatie

Personeelstopics bij lokale verzelfstandigings- en samenwerkingsstructuren

Marijke De Lange

Bestel

Bestuur & organisatie

Algemene boekhouding: Activa

Christophe Vanhee

Bestel

Bestuur & organisatie

Beleids- en beheerscyclus: situering en regelgeving

Jan Leroy

Bestel