Menu

Professionele Vaardigheden organisatieontwikkeling

Prijs
€ 99.00
Print abonnement met facturatie na iedere bijwerking.
De juiste (leden)prijs wordt berekend na inloggen.
Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten bpost.

Samenvatting

In de organisaties van vandaag worden hoge eisen gesteld aan leidinggevenden. Zo wordt van hen verwacht dat ze alle uitdagingen, opdrachten en taakstellingen competent en verantwoord uitvoeren. Er zijn twee belangrijke elementen en condities die de prestaties en het succes van de organisatie optimaal laten renderen: het professioneel gedrag van de leidinggevende (o.a. visie, denkstijl, competenties, handelingsrepertoire) en de organisatiecultuur waarbinnen de leidinggevende werkt. Bovendien bestaat er bij managers en leidinggevenden nog steeds een duidelijke behoefte aan informatie om hen te ondersteunen in het dagelijks werk en de zich voortdurend veranderende omgeving. De opsplitsing van het losbladige werk Professionele Vaardigheden, in twee nieuwe delen, een deel Leiderschapsontwikkeling en een deel Organisatieontwikkeling, speelt hier volop op in. Met beide vernieuwde boeken streven we de volgende doelstellingen na: het aanbieden van uiteenlopende visies, methoden, modellen, werkvormen en instrumenten waarmee de manager, leidinggevende, hulpverlener, coördinator en begeleider in zijn organisatie ondersteund wordt in zijn dagelijks werk; het vergroten van de vakbekwaamheid, het professionele handelen en de persoonlijke ontwikkeling van managers, leidinggevenden en begeleiders. De handboeken bevatten verder talloze kaderteksten, oefendocumenten, voorbeeldformulieren en checklists verzameld op eenwebsite waarmee de manager/leidinggevende en begeleider in de dagelijkse praktijk zelf mee aan de slag kan gaan. Een commissie van deskundigen adviseert de redactie bij de verdere ontwikkeling van dit handboek . Begrippen als organisatieontwikkeling, verandermanagement, implementatiestrategie of organisatieverandering zijn veelvuldig gehanteerde begrippen. Vele zijn in beweging en er vinden tal van ontwikkelingen en verschuivingen plaats. De vele soorten van kleinere en grootschalige veranderingen staan niet op zichzelf. We zien vaak dat de ene verandering gepaard gaat met een andere, soms betrekking hebbend op d e hele organisatie, soms alleen op een onderdeel. Organisatieverandering krijgt hierdoor een integraal karakter . Deel 1: Cultuur en cultuurbeïnvloeding Deel 2: Kwaliteitsmanagement en –verbetering (Netwerking, Geïntegreerd management, Verbeteren door zelfevaluatie, CAF-model) Deel 3: Begeleiden van veranderingsprocessen (Het nieuwe werken en leren, SWOT-analyse, Managen van verandering)

Productspecificaties

Auteur(s):
Formaat: 195 x 230mm
Type Losbladig boek

Ook interessant

Personeel

Werken met de SWOT-analyse - 3de editie

Simonne Vermeylen

Bestel uw printeditie

Personeel

Vergadertechnieken - Vergaderen is (geen) kinderspel

Jos Huypens
Joke Renneboog

Bestel uw printeditie

Bestuur & organisatie, Personeel

Instrumentenmap kwaliteitszorg en zelfevaluatie. Praktisch aan de slag in lokale dienstencentra

Ruud Bourmanne
Inge Soens

Bestel uw printeditie

Personeel

Black Belt - Lean in zorg en welzijn

Hans Crampe
Luc De Muynck

Bestel uw printeditie

Opleiding & vaardigheden, Organisatie

14 May

Opleiding: Re-integratie na langdurige afwezigheid

Locatie: Uitgeverij Politeia, Keizerslaan 34, 1000 Brussel

Prijs: € 185

Schrijf u in