Menu

Zorg verlenen bij mensen met dementie thuis map: Handleiding

Samen in transitie naar excellente zorg

Prijs
65,-
Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten bpost.

Samenvatting

Vermaatschappelijking van de zorg is de huidige norm voor goede zorg, ook op het terrein van dementiezorg. Vlaanderen zal in 2030 meer dan 130 000 mensen met dementie tellen. Bijna zeventig procent ervan zal gewoon thuis wonen. Dit stelt onze samenleving voor grote uitdagingen, gezien de nood aan ondersteuning de inzet van velen vereist: mantelzorgers en familieleden, vrienden, kennissen, maar ook professionele hulpverleners. Met deze publicaties, gerealiseerd in het kader van transitieplan Dementiekundige basiszorg in het natuurlijk thuismilieu (maart 2014), bieden het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de regionale expertisecentra hulpverleners en opleiders de nodige houvast in hun streven naar goede dementiezorg. Het transitieplan schrijft voor dat minstens volgende aspecten aan bod komen:

  • basiskennis dementie en belevingsgerichte zorg;
  • praktische oefeningen omtrent omgang en communicatie en belevingsgerichte zorg;
  • begrijpen van en omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag;
  • begrijpen van en omgaan met familie;
  • kennis van de sociale kaart;
  • gericht kunnen doorverwijzen.

HANDLEIDING EN CURSUS

De cursus richt zich tot de medewerkers in de thuiszorg en is samengesteld en ontwikkeld in overleg met een klankbordgroep, bestaande uit vormingsmedewerkers uit de diensten voor gezinszorg. De handleiding is een zeer concreet houvast bij (het verzorgen van) de cursus. U krijgt meer info over de ontstaanscontext en de doelstellingen van de publicaties, alsook de didactische visie van waaruit deze handleiding en de cursus met zijn leeractiviteiten is opgebouwd. Het tweede deel is integraal gewijd aan duiding bij de zestien onderdelen uit de cursus. Wie de boeken ter hand neemt kan zich omscholen tot dementiekundige basiszorgverlener. Dit is, aldus het transitieplan, iemand die niet op een goede manier werkt met en bij personen met dementie en hun omgeving. Maar vandaag leren we levenslang. Daarom willen we blijvend innoveren, de vinger aan de pols houden en op evidentie gebaseerde nieuwe inzichten en benaderingswijzen ter beschikking stellen. We hopen u met deze publicatie zuurstof te geven om de nodige competenties voor excellente dementiezorg aan te kunnen scherpen.

Productspecificaties

Auteur(s):
ISBN (print): 9782509023278
Formaat: 210 x 297mm
Type Vastbladig boek

Ook interessant

Zorg & welzijn

Praktijkboek tuintherapie (map)

Terra-Therapeutica

Bestel

Zorg & welzijn

Betekenisvolle activiteiten methode

Elise Cornelis
Ruben Vanbosseghem
Valerie Desmet
Patricia De Vriendt

Bestel

Zorg & welzijn

Nachtrust bij dementie

Nele Spruytte
Marieke Van Vracem
Renilt Vranken
Chantal Van Audenhove

Bestel

Zorg & welzijn

Er zijn voor mensen met dementie: brochure (pakk. v. 5)

Expertisecentrum Dementie

Bestel

Zorg & welzijn

Er zijn voor mensen met dementie: handleiding

Expertisecentrum Dementie

Bestel

Zorg & welzijn

Zekerheid voor mensen met dementie (pakket van 5)

Ilse Masselis
Tine Vermeersch

Bestel