Menu

Omgaan met geestelijke gezondheidsproblemen voor overheden en organisaties

door Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid

Prijs
€ 59.00
Print abonnement met facturatie na iedere bijwerking.
De juiste (leden)prijs wordt berekend na inloggen.
Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten bpost.

Samenvatting

Iedereen krijgt met het thema geestelijke gezondheid te maken, ook in de werkomgeving. Een op vier mensen zal trouwens zelf psychische problemen ondervinden. Toch heerst er veel onzekerheid: hoe gedraag ik me tegenover mensen met psychische problemen? Zijn deze mensen gevaarlijk? Moet ik een psychiater contacteren? … Tegelijk is de geestelijke gezondheidssector in volle evolutie. De psychiatrische ziekenhuizen bouwen hun bedden af en ambulante teams leveren zorg aan huis. Patiënten en familieleden krijgen steeds meer een plaats en rol in het herstelproces én in de organisatie van de zorg. Dit alles gaat samen met een bredere ontwikkeling: de vermaatschappelijking van de zorg, wat inhoudt dat mensen met (psychische) beperkingen een zo ‘gewoon’ mogelijk leven moeten kunnen leven, met zo weinig mogelijk aparte structuren.. Daarnaast wordt de zorg voor de geestelijke gezondheid steeds meer als een engagement van elke burger in zijn verschillende rollen beschouwd, en niet enkel als een opdracht van de professionals uit de geestelijke gezondheidszorg. Dit engagement kan starten met een onbevooroordeelde blik op mensen, ook op mensen die ‘afwijkend gedrag’ vertonen. Daarom is het belangrijk dat ook wie niet werkt in de geestelijke gezondheidszorg meer kennis en inzicht krijgt in geestelijke gezondheid en de zorg ervoor. We denken aan overheidsdiensten en nonprofitorganisaties die regelmatig in contact met een divers publiek: OCMW’s, mutualiteiten, thuiszorgdiensten, politie en brandweer, sociale woonmaatschappijen ... In dit handboek komen al deze aspecten aan bod en willen we met achtergrondinformatie en praktische handvatten de onzekerheid over (mensen met) geestelijke gezondheidsproblemen tegemoetkomen. Het handboek Omgaan met geestelijke gezondheidsproblemen voor overheden en organisaties verschijnt in een losbladige formule en wordt tweemaal per jaar bijgewerkt.

Over de auteur(s)

VVvGG

Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid

De Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid (VVGG) zet zich op vele manieren in voor de geestelijke gezondheid. Ze zet projecten op om de kwaliteit van de zorg te verbeteren (bv. door patiënten meer te laten participeren in de zorg, in het beleid). Ze organiseert acties om mensen en organisaties een duidelijker beeld te geven van geestelijke gezondheidsproblemen, van mensen met psychische problemen en op de zorg ervoor. Ze informeert, inspireert en engageert mensen, organisaties, sectoren, beleids-mensen om het onrecht van de discriminatie te verminderen. De VVGG is een unieke vereniging van verenigingen in Vlaanderen omdat ze zowel zorgverstrekkers als zorggebruikers (patiënten en mantelzorgers) mag vertegenwoordigen.

Meer info

Productspecificaties

Auteur(s): Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid
ISBN (print): 978-2-509-01223-4
Formaat: 195 x 230mm
Type Losbladig boek

Ook interessant

Sociaal beleid & werk, Zorg & welzijn

Buurtbudget

Leen Heylen
Liesbet Lommelen
Joke Coussement
Dorien Gryp

Bestel uw printeditie

Zorg & welzijn

Verhaal om de hoek

Bart De Nil

Bestel uw printeditie

Zorg & welzijn

Naar een geïntegreerde zorg

Robert Geeraert

Bestel uw printeditie

Zorg & welzijn

Handleiding dementievriendelijke gemeenten

Veerle Baert

Bestel uw printeditie

Geestelijke gezondheidszorg, Ouderen- en thuiszorg, Welzijn, Zorg voor personen met een handicap

05 Mar

Workshop: “Hoe maak je van je woonzorgcentrum een thuis om fier op te zijn?”

Locatie: Uitgeverij Politeia, Keizerslaan 34, 1000 Brussel

Prijs: € 150.01

Schrijf u in