Menu

Werken met patiënten

Een draaiboek voor alle zorginstellingen

door Willeke Dijkhoffz

Prijs
€ 69.00
Print abonnement met facturatie na iedere bijwerking.
De juiste (leden)prijs wordt berekend na inloggen.
Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten bpost.

Samenvatting

Het handboek Werken met patiënten is een draaiboek voor alle zorginstellingen (ziekenhuizen,WZC, revalidatiecentra, psychiatrische ziekenhuizen…) die met patiënten in aanraking komen, met als opzet het verbeteren en optimaliseren van de relatie met hun patiënten. De verschillende diensten binnen een zorginstelling moeten hen immers organisatie en ondersteuning bieden op verschillende gebieden: psychosociaal, administratief, financieel, godsdienstig, juridisch, familiaal… De patiënt wordt in dit handboek op ruime wijze opgevat, gebaseerd op de omschrijving ervan in de Wet Patiëntenrechten. Het gaat over natuurlijke personen die van zorgverleners en administratief personeel in (en buiten) gezondheids- en welzijnsvoorzieningen een bepaalde dienstverlening ontvangen, in hoofdzaak gericht op het bevorderen, vaststellen, behouden, herstellen of verbeteren van hun gezondheid- en welzijnstoestand. Ook bewoners uit woonzorgcentra worden voor de toepassing van dit handboek als ‘patiënt’ beschouwd. Het handboek vertrekt dus niet vanuit een medisch, wel vanuit een sociaal-juridisch perspectief. De patiënt is immers onderhevig aan specifieke wet- en regelgeving, heeft specifieke noden en behoeften en de omgang met de patiënt vereist een specifieke aanpak en organisatie. Het handboek Werken met patiënten is een losbladig boek dat driemaal per jaar wordt aangevuld met actuele bijdragen.

Over de auteur(s)

WD

Willeke Dijkhoffz

Willeke Dijkhoffz is algemeen directeur GZA ziekenhuizen.

Meer info

Productspecificaties

Auteur(s): Willeke Dijkhoffz
Formaat: 195 x 230mm
Type Losbladig boek

Ook interessant

Zorg & welzijn

Geweldbeheersing en zelfbescherming in zorg en welzijn

Carl Adams
Luc Van Laere

Bestel uw printeditie

Zorg & welzijn

CLEVER doelen bepalen in de eerste lijn

Patricia De Vriendt
Vanessa Gauwe
Dominique Van de Velde

Bestel uw printeditie

Zorg & welzijn

Balanceren tussen macht en onmacht

Edgard Eeckman

Bestel uw printeditie

Zorg & welzijn

Grijze goesting

Zorgbedrijf Antwerpen

Bestel uw printeditie

Geestelijke gezondheidszorg, Ouderen- en thuiszorg, Welzijn, Zorg voor personen met een handicap

05 Mar

Workshop: “Hoe maak je van je woonzorgcentrum een thuis om fier op te zijn?”

Locatie: Uitgeverij Politeia, Keizerslaan 34, 1000 Brussel

Prijs: € 150.01

Schrijf u in