Menu

Handboek voor begeleiders bij de asielprocedure

Een handige gids doorheen de complexe materie

door Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Prijs
€ 24.99
De juiste (leden)prijs wordt berekend na inloggen.
Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten bpost.

Samenvatting

Het Handboek voor begeleiders van de asielprocedure is een werkinstrument voor een kwaliteitsvolle begeleiding van asielzoekers tijdens hun asielprocedure. Een kwaliteitsvolle begeleiding is immers een eerste stap naar een correcte en rechtvaardige behandeling van de asielaanvraag. Dit handboek is bedoeld voor iedereen die beroepsmatig of als vrijwilliger bezig is met de begeleiding van de asielzoekers tijdens hun procedure. Het is een handige aanvulling op de informatie die Vluchtelingenwerk aan advocaten en begeleiders biedt via helpdesks, vormingen en overlegmomenten, en websites zoals www.vreemdelingenrecht.be. In het boek vinden advocaten en begeleiders een hanteerbare, realistische methodiek om asielzoekers doorheen hun procedure te loodsen. Hierbij staat het samenspel advocaat – begeleider centraal. De Belgische asielprocedure is een complexe en ingewikkelde administratieve procedure. Bovendien volstaat het niet dat de asielzoekers gewoon hun vluchtverhaal vertellen. Het verhaal moet gestaafd worden met bewijsstukken. Namen en data moeten correct zijn. Ze moeten vele moeilijke vragen over hun thuisland beantwoorden. De communicatie gebeurt veelal onrechtstreeks via tolken. Er zijn dwingende termijnen te respecteren. Begeleiding doorheen deze procedure is dus nodig en vaak van levensbelang. Asielzoekers en iedereen die hen bijstaat, kunnen duidelijke richtlijnen en duiding goed gebruiken. Ook al zijn asielzoekers zelf verantwoordelijk voor hun toekomstbeslissingen, en moeten ze zelf hun leven in handen te nemen. In het boek komen aspecten als vaardigheden, samenwerking en communicatie aan bod, aangevuld met inspirerende praktijkvoorbeelden. Uiteraard wordt de asielprocedure in al zijn facetten zeer nauwkeurig toegelicht. Ook de verschillende specifieke situaties tijdens en de mogelijke scenario's na afloop van de procedure komen aan bod. Een theoretische kennis inzake asielrecht is immers onontbeerlijk. De toegevoegde praktijkgerichte informatie zorgt voor een totaalbeeld van het verloop van de procedure. Op die manier zullen ook de asielzoekers beter geïnformeerd kunnen worden over wat hen allemaal te wachten staat.

Over de auteur(s)

VV

Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Vluchtelingenwerk is een onafhankelijke, niet-gouvernementele organisatie die de belangen van de vluchteling en asielzoeker verdedigt Ze doen dit niet alleen maar met vijftig lidorganisaties en heel wat enthousiaste vrijwilligers. Samen verhogen ze de druk op het beleid en sensibiliseren ze het ruime publiek. Ze coördineren ook een eigen opvangnetwerk en zijn actief rond integratie. Ze ondersteunen iedereen die asielzoekers en vluchtelingen bijstaat. En werken rond terugkeer wanneer nodig. Zij ijveren voor een menswaardige bescherming van asielzoekers en vluchtelingen. Leidraad hierbij zijn het Vluchtelingenverdrag, de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens en het Europese Mensenrechtenverdrag.

Meer info

Productspecificaties

Auteur(s): Vluchtelingenwerk Vlaanderen
ISBN (print): 978-2-509-01386-6
Formaat: 148 x 210mm
Aantal pagina’s: 202
Type Vastbladig boek

Ook interessant

Sociaal beleid & werk

Migratie als metafoor

Jean-Claude Métraux

Bestel

Sociaal beleid & werk

OCMW en vreemdelingen

Fabienne Crauwels

Bestel

Sociaal beleid & werk

Verzamelmap instructies OCMW en vreemdelingen

Fabienne Crauwels

Bestel

Sociaal beleid & werk

Bouwen aan diversiteit: Inspiratie voor een lokaal integratiebeleid

Bestel

Maatschappelijke integratie & werk, Sociaal beleid

29 Apr

Praktijkseminarie: Gekonkelfoes in organisaties. Roddelen is niet onschuldig

Locatie: Uitgeverij Politeia, Keizerslaan 34, 1000 Brussel

Prijs: € 99

Schrijf u in