Menu

Heldere handhaving

door Carole M. Billiet, Liesbet Deben, Patricia Popelier, Koen Van Aeken

Prijs
37,-
De juiste (leden)prijs wordt berekend na inloggen.
Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten bpost.

Samenvatting

Het succes van elke reglementering hangt af van het beleid dat gevoerd wordt om overtredingen te sanctioneren. Als de burger weet dat de overheid toezicht houdt, zal hij minder geneigd zijn om regels te overtreden. De kunst is echter om regels zo op te stellen dat ze spontaan nageleefd worden waardoor sancties overbodig worden, en de regels dan ook nog eens goed te communiceren. In de nieuwe aflevering in de Sigma-reeks vindt u een aantal nuttige aanbevelingen. In het eerste deel van het werk vindt u een overzicht van alle inspectiediensten. Het hele landschap van de bestuurlijke organisatie op het vlak van toezichtsuitoefening wordt weergegeven: milieu, ruimtelijke ordening, onderwijs, cultuur, jeugd, sport, welzijn, werk, economie, wetenschap, landbouw ... Hoe maakt u uw regels handhaafbaar? Het tweede deel van de publicatie, ‘Toezicht en handhaafbare regelgeving’, bevat een handhavingstoets die kan worden ingepast in de RIA. In het derde deel van dit werk vindt u een analyse van concrete toezichtregelingen, een draaiboek met modelbepalingen die u kan gebruiken in uw nieuwe reglement. Een goede communicatie is de sluitsteen van elk handhavingsbeleid. Communicatie vormt dan ook een rode draad in het werk. Communicatie tussen handhavende instanties onderling, tussen handhavende instanties en regelgever, tussen regelgever en burger en tussen handhavende instanties en burger.

Over de auteur(s)

CMB

Carole M. Billiet

Dr. Carole M. Billiet is verbonden aan het Centrum voor Milieu en Energierecht en de Onderzoeksgroep Publiekrechtelijke Rechtshandhaving van de UGent. Zij verricht vooral onderzoek over publiekrechtelijke rechtshandhaving, in het bijzonder de bestuurlijke handhaving van het milieurecht. Haar theoretisch werk wordt ondersteund door empirisch onderzoek, onder meer aangaande inspectiebeleid, strafrechtelijke en bestuurlijke beboeting, en strafrechtelijke en bestuurlijke remediërende sanctionering. Sinds september 2009 is ze ondervoorzitter van het Milieuhandhavingscollege, een administratieve rechtbank die werd opgericht ter ondersteuning van de milieurechtshandhaving in het Vlaamse Gewest.

Meer info
LD

Liesbet Deben

Dr. Liesbet Deben is licentiaat in de communicatiewetenschappen en in de rechten. Ze is in 2007 gedoctoreerd aan de rechtsfaculteit van de Universiteit Maastricht. Haar doctoraatsonderzoek, in opdracht van het Vlaams Steunpunt Verkeersveiligheid (Universiteit Diepenbeek), over de bestuurlijke verkeersboete was een eerste kennismaking met de buitengerechtelijke sanctionering door overheden. Ook na haar overstap naar de privésector bleef ze betrokken bij verschillende publicaties rond verkeer en sanctionering.

Meer info
PP

Patricia Popelier

Prof. dr. Patricia Popelier is hoogleraar aan de faculteit rechten van de Universiteit Antwerpen, waar zij co-onderzoeksleider is van de onderzoeksgroep Overheid en recht. Zij publiceert voornamelijk over onderwerpen van constitutioneel recht, met bijzondere aandacht voor wetgevingskwaliteit. Zij is voorzitter van het Interuniversitair Centrum voor Wetgeving, ondervoorzitter van de International Association of Legislation en kernredactielid van het Tijdschrift voor Wetgeving.

Meer info
KVA

Koen Van Aeken

Dr. Koen Van Aeken is universitair docent aan de Faculteit Rechtswetenschappen van de Universiteit van Tilburg. Na zijn studies politieke en sociale wetenschappen voltooide hij een rechtssociologisch proefschrift over de evaluatie van regelgeving aan de Universiteit Antwerpen. Zijn expertise situeert zich vooral op het domein van de methodologie en institutionalisering van het reguleringsmanagement.

Meer info

Productspecificaties

Auteur(s): Carole M. Billiet, Liesbet Deben, Patricia Popelier, Koen Van Aeken
ISBN (print): 9782509007230
Verschijningsdatum: 2010-12-02
Formaat: 148 x 210mm
Aantal pagina’s: 348
Type Vastbladig boek

Ook interessant

Bestuur & organisatie

Klachtenmanagement voor openbare besturen | Print + digitaal met abonnement

Frankie Schram

Bestel

Bestuur & organisatie

Klachten en verzoeken door de opdrachtnemer

Steven Van Garsse
Simon Verhoeven
Ellen Wouters

Bestel

Bestuur & organisatie

Klachtenmanagement voor openbare besturen: Ombudsdiensten

Frankie Schram

Bestel

Bestuur & organisatie

De concessiewet. Wet 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten

Steven Van Garsse

Bestel

Bestuur & organisatie

Selectie- en gunningscriteria

Alexander Verschave

Bestel

Bestuur & organisatie

Handleiding voor de motivering van (omgevings)vergunningen

Reiner Tijs

Bestel