Menu

Handboek Sportraden

Prijs
35,-
Print abonnement met facturatie na iedere bijwerking.
Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten bpost.

Samenvatting

Het Handboek Sportraden informeert u over het wettelijke kader waarbinnen de sportraden actief zijn, met een speciale focus op het Decreet Lokaal Sport voor Allen-beleid, dat sinds 2007 van kracht is en waarin de sportraad als vertegenwoordiger van de lokale sportwereld een zeer belangrijke rol speelt. Daarnaast vinden bestuurders van sportraden in dit boek het antwoord op heel wat praktische vragen waar ze dagelijks mee geconfronteerd worden. Hoe zorg je voor een brede vertegenwoordiging van alle sportbelanghebbenden? Hoe maak je afsprakennota’s met de gemeenten? Hoe stel je een huishoudelijk reglement en statuten op? Op welke manier organiseer je als sportraad verkiezingen? Ook de rol en de opdracht van de sportraad bij het sportbeleidsplan komen aan bod. De auteurs geven een aantal handige tips voor het formuleren van degelijke en gedragen adviezen. Ter ondersteuning worden ook heel wat instrumenten aangeboden om de werking van uw sportraad te evalueren en te verbeteren. Dit handboek is dus speciaal ontworpen voor de sportraden in steden en gemeenten. Het biedt de lezer een houvast door advies te geven en extra informatie aan te bieden in de vorm van praktische voorbeelden.

Productspecificaties

Auteur(s):
ISBN (print): 9057180847
Type Losbladig boek

Ook interessant

Cultuur & vrije tijd

Noodprocedures in zwembaden | Tweede editie

Netwerk Lokaal Sportbeleid

Bestel