Menu

Zwijgen en spreken binnen een overheidscontext

door Frankie Schram

Prijs
49,-
Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten bpost.

Samenvatting

In zijn jaarrapport voor het jaar 2015 wees de Vlaamse ombudsman op problemen met het spreekrecht van ambtenaren in de ruime zin van het woord. Dit bleek nogmaals uit zijn onderzoek naar de relatie tussen de Vlaams minister en haar ontslagen diversiteitsambtenaar. Het spreekrecht van ambtenaren vormt een complexe aangelegenheid, waarvan de grenzen niet altijd even duidelijk zijn. Dit is het gevolg van het feit dat verschillende rechtsfi guren op verschillende niveaus vorm geven aan de grenzen voor het spreken en het zwijgen. Dit resulteert in spreekrecht(en), zwijgrecht(en), spreekplicht(en) en zwijgplicht(en). Een individueel spreekverbod kan op organisatorisch niveau leiden tot openbaarmaking van bepaalde informatie en de medewerking hiervan door een ambtenaar hieraan, ondanks zijn individueel spreekverbod. In bepaalde gevallen komt een ambtenaar een spreekrecht toe als uitzondering op een spreekverbod - en dus een zwijgplicht. In dit boek worden de verschillende grenzen van het spreken en zwijgen van ambtenaren verkend. De complexiteit wordt verder toegelicht door bepaalde specifieke ambtenaren (politieambtenaren) of ambtenaren binnen een specifieke sector (de bijzondere jeugdhulp) ruim te bespreken. Ze vormen voorbeelden die aantonen dat dé ambtenaar niet bestaat en dat specifi eke rechtsregels op een concrete ambtenaar van toepassing kunnen zijn. Verder wordt er aandacht besteed aan de context die mede de grenzen van het spreekrecht van ambtenaren bepaalt. Dit boek biedt geen pasklare oplossing, maar reikt wel kaders aan die helpen om inzicht te krijgen in de ruimte die het spreekrecht in een concrete situatie toekomt. We zullen trouwens vaststellen dat de wetgever niet altijd even duidelijk is geweest en soms bij gebrek aan kennis van bepaalde rechtsfiguren verwarring heeft gezaaid of voortdurend aan uitzonderingsgronden sleutelt in het kader van terrorismebestrijding.

Over de auteur(s)

FS

Frankie Schram

Frankie Schram is professor aan het KU Leuven Instituut voor de Overheid, faculteit Sociale Wetenschappen. Hij was in het verleden ook professor bestuursrecht aan de Antwerp Management School (AMS) en gastprofessor aan de faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen. Hij is lid en secretaris van de Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten en van de Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie, beide met zetel in de FOD Binnenlandse Zaken. Hij behoort ook tot de leden van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens.   Frankie Schram is hoofdredacteur van de door Politeia uitgegeven boekenreeks en het gelijknamige Tijdschrift Privacy en Persoonsgegevens en auteur van verschillende andere publicaties over bestuursrecht.

Meer info

Productspecificaties

Auteur(s): Frankie Schram
ISBN (print): 9782509030351
Verschijningsdatum: 2017-09-01
Aantal pagina’s: 924
Type Vastbladig boek

Ook interessant

Recht

Burger en bestuur | 9de editie

Frankie Schram

Bestel

Recht

Naar bemiddeling in bestuurszaken?

Frankie Schram

Bestel

Recht

E-government in het federale België

Dirk De Bot

Bestel

Recht

België: een handleiding | 4de editie

Frankie Schram

Bestel