Menu

Leerplan wereldoriëntatie domein natuur

Basisonderwijs

Prijs
€ 7.50
De juiste (leden)prijs wordt berekend na inloggen.
Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten bpost.

Samenvatting

Het leerplan wereldoriëntatie - domein natuur - is bedoeld voor leraren basisonderwijs. De doelen van dit leerplan vormen het referentiekader zodat scholen aan de decretale verplichting kunnen voldoen.

Kinderen verwerven zicht op de natuurlijke omgeving en leren er respectvol en zorgzaam mee om te gaan. Ze verwerven ook fundamentele inzichten in het functioneren van het eigen lichaam met aandacht voor de eigen gezondheid en gezonde leefgewoonten. Zowel basiskennis en -inzichten als vaardigheden en attitudes komen aan bod.

In de bijbehorende publicatie met didactische suggesties reiken we ideeën en werkwijzen aan om deze doelen te realiseren.

Productspecificaties

Auteur(s):
ISBN (print): 9782509006691
Verschijningsdatum: 2008-09-30
Formaat: 210 x 297mm
Type Vastbladig boek

Ook interessant

Onderwijs

Ontwikkelingsplan leren leren

Bestel

Onderwijs

Leerplan Wereldoriëntatie GO!

Bestel

Onderwijs

Leerplan LO GO!

Bestel

Onderwijs

Leerplan Frans GO!

Bestel

Onderwijs

Licht op krachtig leesonderwijs

Bestel

Onderwijs

Leerplan Nederlands GO!

Bestel

Onderwijs

Leren met de muzen - Richting geven aan muzische vorming op school

Bestel

Onderwijs

Leerplan Frans

Bestel

Onderwijs

Ontwikkelingsplan ICT

Bestel

Onderwijs

Leerplan wereldoriëntatie domein techniek

Bestel

Onderwijs

Doelenboek voor de kleuterschool

Bestel

Onderwijs

Leerplan Nederlandse taal taalbeschouwing, strategieën en (inter-)culturele gerichtheid

Bestel

Onderwijs

Didactische suggesties bij het leerplan Frans

Bestel

Onderwijs

Didactische suggesties bij het leerplan Nederlandse taal

Bestel

Onderwijs

Didactische suggesties bij het leerplan wereldoriëntatie domein natuur

Bestel

Onderwijs

Didactische suggesties bij het leerplan wereldoriëntatie domein techniek

Bestel

Onderwijs

Portfolio Studiegebied Personenzorg BSO

Inneke Fichefet
Mariëtte Mollu

Bestel

Onderwijs

Zicht op techniek

Jan Beerten
Alain Clits
Anne-Marie Tytgat

Bestel

Onderwijs

Zicht op dagelijkse tijd

Benjamin Jacobs

Bestel