Menu

Cybercrime 3.0

door Jan Kerkhofs, Philippe Van Linthout, Charlotte Conings, Robrecht De Keersmaecker, Peter Piccu-Van Speybrouck, Gijs Verbeke

Prijs
185,-
E-book met 5 persoonlijke downloads.
Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten bpost.

Samenvatting

De leidraad voor magistraten, politieambtenaren en advocaten

Cybercrime is meer dan ooit een realiteit

Sedert de eerste editie van het boek ‘Cybercrime’ in 2013 is het aandeel van ICT-gerelateerde misdrijven en incidenten exponentieel gegroeid. De prognose voor de toekomst is dan ook allerminst rooskleurig. De digital crime scene breidt zich uit als een inktvlek.

Het boek ‘Cybercrime 3.0’ is een handig en allesomvattend werk waarmee informaticacriminaliteit kan worden aangepakt. Het is een boek waarmee u dagelijks aan de slag kan en dat uw concrete en praktische vragen beantwoordt. Het geeft niet alleen een klare kijk op de bestaande informaticamisdrijven, maar ook op alle facetten van het wetgevend instrumentarium voor onderzoek in een geïnformatiseerde omgeving. Daarbij worden alle wetswijzigingen sinds de cyberwetwetgeving van 2016 onder de loep genomen.

Voor de indeling werd gekozen voor een logische en no-nonsense aanpak. Het eerste deel bevat een overzicht en analyse van de informaticamisdrijven, zowel in het algemeen strafrecht als in het bijzonder strafrecht. Het tweede deel gaat in op het procedureel cyberstrafrecht, in eerste instantie gericht op het opsporingsonderzoek en vervolgens op het gerechtelijk onderzoek. Verder komen dataretentie, medewerkingsplicht en territoriale bevoegdheid in cyberspace aan bod. Deze editie bevat een afzonderlijk nieuw hoofdstuk over virtuele valuta zoals bitcoin.
Voor bulkkortingen, mail naar nathalie.deceukeleer@politeia.be.  

Over de auteur(s)

JK

Jan Kerkhofs

Jan Kerkhofs is federaal magistraat en maakt deel uit van de Cyber Unit van het federaal parket. Samen met Philippe Van Linthout (onderzoeksrechter te Mechelen) is hij één van de onbetwiste autoriteiten inzake cybercrime in België. Sinds jaren geven ze opleidingen cybercrime aan het IGO en cybercrime training aan tal van internationale instellingen (CoE, TAIEX, ERA, EJTN, OSCE). Als experts staan zij de Belgische vertegenwoordigers in de Raad van Europa bij in de implementatie en ontwikkeling van de Convention on Cybercrime. Jan Kerkhofs maakt tevens deel uit van het European Judicial Cybercrime Network (EJCN).

Meer info
PVL

Philippe Van Linthout

Philippe Van Linthout is onderzoeksrechter te Mechelen. Samen met Jan Kerkhofs (federaal magistraat) is hij één van de onbetwiste autoriteiten inzake cybercrime in België. Sinds jaren geven ze opleidingen cybercrime aan het IGO en cybercrime training aan tal van internationale instellingen (CoE, TAIEX, ERA, EJTN, OSCE). Als experts staan zij de Belgische vertegenwoordigers in de Raad van Europa bij in de implementatie en ontwikkeling van de Convention on Cybercrime.

Meer info
CC

Charlotte Conings

Charlotte Conings behaalde de titel van doctor in de rechten aan de KU Leuven met haar onderzoek over het speuren naar klassiek en digitaal strafrechtelijk bewijs. Ze is advocaat aan de balie te Brussel bij het advocatenkantoor Stibbe, waar ze zich in het bijzonder toelegt op financieel strafrecht en cybercrime. Ze staat in die hoedanigheid ook verschillende internet service providers en telecomspelers bij in het kader van publiek-private samenwerking in strafzaken. Ze publiceert en presenteert veelvuldig over thema’s gerelateerd aan cybercrime en e-evidence gathering. 

Meer info
RDK

Robrecht De Keersmaecker

Robrecht De Keersmaecker is substituut-procureur-generaal te Antwerpen en tevens hoofdcoördinator van het Expertisenetwerk Cybercrime bij het College van Procureurs-generaal. Daarnaast geeft hij geregeld les inzake cybercrime aan studenten, politieagenten en magistraten.

Meer info
PPS

Peter Piccu-Van Speybrouck

Peter Piccu-Van Speybrouck is substituut-procureur des Konings bij het parket West-Vlaanderen. Hij is referentiemagistraat cybercrime en zetelt in het expertisenetwerk cybercrime van het openbaar ministerie. Daarnaast verzorgt hij geregeld opleidingen rond cybercrime aan studenten, politieagenten en magistraten.

Meer info
GV

Gijs Verbeke

Gijs Verbeke is substituut-procureur des Konings bij het parket Halle-Vilvoorde. Hij is gespecialiseerd in cybercrime en zetelt in het expertisenetwerk cybercrime van het openbaar ministerie. Hij is verbonden aan het IGO en aan de nationale politieacademie.

Meer info

Productspecificaties

Auteur(s): Jan Kerkhofs, Philippe Van Linthout, Charlotte Conings, Robrecht De Keersmaecker, Peter Piccu-Van Speybrouck, Gijs Verbeke
ISBN (print): 9782509034861
ISBN (digitaal): 978-2-509-03564-6
Verschijningsdatum: 2019-10-11
Formaat: 160 x 240mm
Aantal pagina’s: 846
Type Vastbladig boek

Ook interessant

Politie & veiligheid

Handboek forensisch onderzoek | 2de editie

Patrick Boel
Gert De Boeck
Laurent Sartorius
Inge Buys
Davy Jordens
Olivier Leroux

Bestel

Politie & veiligheid

Wet op het politieambt | Poster Bevoegdheden leden van de politieorganisatie

Eddy De Raedt
Philippe Rosseel
Bart Van Thienen

Bestel

Politie & veiligheid

Recherchemanagement

Matty Balthau

Bestel

Politie & veiligheid

Ariadne nr. 8 - Keuzeconfrontatie

Marc Bockstaele

Bestel

Politie & veiligheid

Ariadne nr. 9 - Verhoren van psychopaten

Marc Bockstaele

Bestel

Politie & veiligheid

Ariadne nr. 5 - Psychosociale hulpverlening

Peter Verboven

Bestel