Menu

Projectmatig werken in lokale besturen

Katlijn Perneel , Theo Wijnen

01-03-2014

Bestel

Inhoudsopgave

De levenscyclus van een project

Zoals we al aanhaalden start elk project met een idee. Dit idee wordt besproken op het managementteam of het college van burgemeester en schepenen en er wordt geoordeeld of dit idee de moeite waard is om te onderzoeken. Hiervoor wordt een projectleider aangesteld die als eerste taak heeft te onderzoeken of dit project haalbaar is. De sponsor wordt aangeduid en de stuurgroep wordt samengesteld. De eerste fase van het project is met dit projectmandaat opgestart.

Deze fase heeft als doel na te gaan waarom het project werd opgezet en of het project levensvatbaar is. Een project wordt immers altijd opgezet voor een welbepaalde reden. Binnen de organisatie werd een behoefte geïdentificeerd en dit project moet aan deze behoefte voldoen. Het is dus van belang precies te weten te komen wat de opdrachtgever met het project beoogt en daarna uit te zoeken of het realiseerbaar is of niet.

Binnen deze fase horen de volgende stappen:

  • uitzoeken waarom je dit proj

Dit artikel verder lezen?

Bestel deze publicatie

  • eenmalige betaling
  • geen verplichtingen achteraf
Bestel

Ook interessant

Personeel

Managen van verandering

Luc De Schryver
Annemie Simkens
Theo Wijnen

Bestel