Menu

Verhaal om de hoek

Cultureel erfgoed als instrument voor zorgzame buurten

door Bart De Nil

Prijs
35,-
De juiste (leden)prijs wordt berekend na inloggen.
Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten bpost.

Samenvatting

Als gevolg van steeds toenemende vragen en nieuwe uitdagingen zoekt de zorg- en welzijnssector naar samenwerking met andere partners in de maatschappij. Voor de cultureel erfgoedsector vormt deze evolutie een uitgelezen kans om bruggen te slaan naar andere sectoren om zo een sociale meerwaarde te creëren. Daarbij speelt de buurt een centrale rol. Want de vermaatschappelijking van de zorg kan niet zonder buurtgericht werken. Het versterken van menselijke relaties en de sociale cohesie bieden immers antwoord op uitdagingen zoals eenzaamheid en sociale isolatie.

Om na te gaan hoe erfgoedorganisaties kunnen meewerken aan het creëren van een zorgzame buurt heeft FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, langetermijnpiloottrajecten in de buurten van enkele centrumsteden opgezet. Met als doel laagdrempelige methodieken en instrumenten te ontwikkelen voor een outreachende werking met en in de buurt. Daarbij gingen ze er vanuit dat erfgoed een belangrijke asset is die lokaal kan worden ingezet in het aanpakken van maatschappelijke noden en behoeften. Afhankelijk van de lokale context, de partnerorganisaties en de noden van de buurt kwamen ze op verschillende strategieën voor het uitrollen van de piloottrajecten.

In deze publicatie krijg je een inzicht in de algemene doelstellingen van deze trajecten. De partnerorganisaties geven een stand van zaken en een blik achter de schermen. Ook is er een apart hoofdstuk over het meten en evalueren van het effect van de activiteiten op de sociale cohesie in de buurt. Tot slot komen enkele stemmen uit de sociale-, jeugd- en zorgsector aan het woord.

Over de auteur(s)

BDN

Bart De Nil

Bart De Nil (°1970), historicus, werkte achtereenvolgens bij de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde en Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis. Hij was er onder meer actief als onderzoeker, archivaris en coördinator mondelinge geschiedenis. In 2007 trad hij in dienst bij het Vlaams Centrum voor Volkscultuur. Sinds 2009 werkt Bart voor FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed als senior stafmedewerker met als voornaamste taken veldintermediair archieven en praktijkontwikkeling en -ondersteuning op het vlak van digitaal erfgoed. Hij was van 2007 tot en met 2009 projectleider van het IBBT-GBO project Erfgoed 2.0 en van 2009 tot en met 2011 het IBBT-ICON project EPICS. Een van zijn stokpaardjes is het creëren van een sociale meerwaarde door erfgoedinstellingen. In dit verband werkt hij vooral rond armoede, dementie en gezondheid en welzijn. In zijn vrije tijd engageert hij zich binnen de sector volkscultuur, het lokaal cultuurbeleid en werkt hij mee aan verschillende erfgoedprojecten. Over al deze interessevelden publiceerde hij reeds talrijke monografieën en artikels.

Meer info

Productspecificaties

Auteur(s): Bart De Nil
ISBN (print): 9782509034991
Verschijningsdatum: 2020-01-20
Formaat: 160x240mm
Type Vastbladig boek

Ook interessant

Zorg & welzijn

Autismevriendelijk museum

Bart De Nil
Liesa Rutsaert

Bestel

Zorg & welzijn

Samen onderweg naar 2020

Robert Geeraert

Bestel

Sociaal beleid & werk, Zorg & welzijn

Integrale leeftijdsvriendelijke toets

Inter
Agentschap Toegankelijk Vlaanderen

Bestel

Zorg & welzijn

Handleiding dementievriendelijke gemeenten

Veerle Baert

Bestel