Menu

Leidraad voor het bestuur van een SHM

door Björn Mallants

Prijs
59,-
De juiste (leden)prijs wordt berekend na inloggen.
Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten bpost.

Samenvatting

Sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM) hebben een unieke positie in het Vlaamse publieke landschap. Als autonome vennootschappen hebben ze meestal via openbare besturen als belangrijkste aandeelhouders een duidelijke publieke verankering. De taak die ze uitvoeren is natuurlijk ook een openbare dienst.

Het regelgevend kader tracht de doelstellingen die beoogd worden binnen de sector te rijmen met voldoende autonomie voor de SHM's. De afgelopen jaren is duidelijk de keuze gemaakt door de Vlaamse overheid om de SHM’s te responsabiliseren: om ze binnen een algemeen kader de autonomie te geven om werk te maken van een eigen beleid om de door de overheid voorziene doelen te realiseren.

De bestuurders van de SHM hebben een belangrijke verantwoordelijkheid om dit beleid mee vorm te geven. Om samen met de medewerkers van de SHM en andere actoren betrokken te werken aan goede sociale huisvesting binnen een welomlijnd woonbeleid.

We geven in deze pocket een overzicht van de diverse aspecten waarmee een bestuurder van een SHM in aanraking komt. Deze meeste recente versie heeft een nog iets bredere focus dan de vorige edities, en is niet enkel een leidraad meer voor bestuurders, maar voor het algemene bestuur van een SHM. De pocket is met andere woorden een inleiding tot sociaal wonen in Vlaanderen, zij het wel vanuit het oogpunt van de SHM.

Over de auteur(s)

BM

Björn Mallants

Björn Mallants is directeur van de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen. Hij is de woordvoerder van VVH in het Paritair Comité 339. Daarnaast is hij onder meer lid van de raad van bestuur van Housing Europe, de Europese koepelorganisatie voor sociaal wonen. Hij is een tiental jaar ondervoorzitter geweest van de sociale huisvestingsmaatschappij de Ark.

Meer info

Productspecificaties

Auteur(s): Björn Mallants
ISBN (print): 9782509034892
Verschijningsdatum: 2019-09-16
Type Vastbladig boek

Ook interessant

Sociaal beleid & werk

Met REMI naar gelijkwaardige financiële hulpverlening

Nele Peeters
Marieke Frederickx
Ilse Cornelis
Bérénice Storms

Bestel