Menu

Leerlingen vandaag

Anders dan vroeger?

door Willy Steensels, Luc De Man

Prijs
€ 35.00
De juiste (leden)prijs wordt berekend na inloggen.
Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten bpost.

Samenvatting

Dit themanummer besteedt aandacht aan evoluties in de eigenheid van lerende jongeren. Niets te vroeg allicht. Want de unieke relatie tussen de leerling en de leerkracht komt onder druk te staan. Er zijn de toenemende leermogelijkheden buiten het georganiseerd leren in schoolverband, de impact van de sociale media, de toenemende diversiteit die scholen in de richting van leren op maat duwt, … die gewijzigde relatie vraagt onder meer onderbouwd inzicht over het zich ontwikkelend brein, nieuw leiderschap en kennis over wat motiverend werkt bij jongeren vandaag.
Kennen en beantwoorden scholen in de dagelijkse praktijk de verzuchtingen van hun leerlingen? Houden beleidsmakers op macro- en mesoniveau hiermee rekening? Of halen aandacht voor schoolstructuren en lerarenverzuchtingen de bovenhand in beleidskeuzes?
Hoe anders zijn leerlingen dan vroeger? Hoe beleven zij de maatschappelijke context? Hoe ervaren jongeren de bedreigingen en uitdagingen waarvoor ze zich geplaatst zien? Zijn ze mondiger in het uiten van hun angsten en dromen? Om met meer achtergrondinformatie de uitgangsvraag te beantwoorden of jongeren vandaag anders zijn dan vroeger, belicht dit themanummer enkele deelaspecten van deze vraag.

Lees de inhoudstafel

Reeks 'Beleid voeren in het onderwijs'
In de reeks ‘Beleid voeren in het onderwijs’ worden actuele thema’s uitgediept die raakvlakken hebben met zowel onderwijsbeleid als school- en klaspraktijk. Voor leerkrachten, directeurs, schoolbestuurders, lerarenopleiders, beleidsverantwoordelijken en iedereen die zich betrokken voelt bij hedendaagse ontwikkelingen in het onderwijs. Gastauteurs leveren kwaliteitsvolle bijdragen op basis van hun expertise en ervaring, de coördinatie is in handen van een door Uitgeverij Politeia divers samengestelde redactieraad.

ACTIE NIEUWE ABONNEES! Word nu abonnee van de reeks 'Beleid voeren in het onderwijs' en ontvang bovenop drie pockets per jaar aan gereduceerd tarief ook GRATIS de bloemlezing 'Beleid voeren in het onderwijs. Een selectie uit 7 jaar Handboek beleidvoerend vermogen' (ter waarde van €29,00).

Over de auteur(s)

WS

Willy Steensels

Willy Steensels is voormalig pedagogisch adviseur bij GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

Meer info
LDM

Luc De Man

Luc De Man is voorzitter werkgroep STEM - VLOR bij de Vlaamse onderwijsraad, onafhankelijk onderwijsexpert, hoofdredacteur van het handboek beleidvoerend vermogen bij de uitgeverij Politeia en redactielid onderwijskundig tijdschrift Impuls bij de uitgeverij Acco. Luc De Man heeft een master in psychologische en pedagogische wetenschappen (UGent). 

Meer info

Productspecificaties

Auteur(s): Willy Steensels, Luc De Man
ISBN (print): 978-2-509-03546-2
Type Vastbladig boek

Ook interessant

Onderwijs

Getalbegrip (Natuurlijke getallen)

Benjamin Jacobs

Bestel uw printeditie

Onderwijs

Vermenigvuldigen en delen (Natuurlijke getallen)

Benjamin Jacobs

Bestel uw printeditie

Onderwijs

Optellen en aftrekken (Natuurlijke getallen)

Benjamin Jacobs

Bestel uw printeditie

Onderwijs

Muzische vorming breed evalueren

Bestel uw printeditie

Lager onderwijs

06 Mar

Opleiding: Verhoog je veerkracht, voorkom burn-out: Vitamines voor Teamzorg

Locatie: ’t Borrelhuis, Witte Nonnenstraat 28, 3500 Hasselt

Prijs: € 99

Schrijf u in