Menu

Strategische coördinatie

Gwenny Cooman , Kurt Parmentier , Karin De Craecker

2019-09-04

Bestel uw printeditie

Strategie om bestuursakkoord te realiseren

Elke legislatuur is de vertaling van het bestuursakkoord in het meerjarenplan een grote transversale oefening. Die oefening overstijgt het organigram en de hiërarchische indeling, en vertrekt vanuit (vooral politieke, beleidsmatige) thema’s en contextspecifieke uitdagingen. Als regisseur speelt de strategisch coördinator hierin de rol van spelverdeler. Daarbij speelt alle opgebouwde ervaring en kennis in het voordeel van de organisatie. De methodieken en instrumenten die in hoofdstuk 2 en 3 vermeld worden, versterken het resultaat dat het meerjarenplan is, zowel het financiële als het strategische luik. Bij de opmaak van het meerjarenplan moet natuurlijk volop rekening gehouden worden met het wettelijk instrumentarium, in het bijzonder de regels over de beleids- en beheerscyclus.

Dit artikel verder lezen?

Bestel deze publicatie

  • eenmalige betaling
  • geen verplichtingen achteraf
Bestel uw printeditie

Ook interessant

Bestuur & organisatie

Beleidsplanning in lokale besturen

Bestel uw printeditie

Bestuur & organisatie

Mee met de BBC. De beleids- en beheerscyclus voor iedereen (pakket van 20)

Bart Kaesemans

Bestel uw printeditie

Bestuur & organisatie, Communicatie & informatie, Omgeving, Personeel, Politiek, Recht, Sociaal beleid & werk

Bestuur & organisatie

Interne controle en audit in lokale besturen

Jan Leroy

Bestel uw printeditie

Overheidsopdrachten

22 Oct

Opleiding: Hoe maakt u werk van innovatieve overheidsopdrachten?

Locatie: Uitgeverij Politeia, Keizerslaan 34, 1000 Brussel

Prijs: € 145

Schrijf u in