Menu

Het autonoom gemeentebedrijf

Ben Gilot , David Vanholsbeeck

2019-09-11

Bestel

Inleiding: het instrument bij uitstek voor lokale verzelfstandiging

a) De evolutie in openbare besturen om verschillende activiteiten te verzelfstandigen, is sinds enige tijd steeds verder bij de lokale besturen doorgedrongen. Gemeenten moeten immers soepel kunnen werken om hun dienstverlening voor de burgers zo goed mogelijk te kunnen uitbouwen. Een efficiënte uitvoering van de gemeentelijke bevoegdheden vereist in een aantal gevallen een of andere vorm van verzelfstandiging (zij het steeds minder dan voorheen).

Vooral vanuit fiscaal oogpunt werden vanaf het jaar 2000 talrijke autonome gemeentebedrijven (AGB’s) opgericht. Het fiscale statuut van een autonoom gemeentebedrijf is in veel gevallen beter ingesteld op een commerciële omgeving dan dat van een gemeentebestuur. Een autonoom gemeentebedrijf valt bijvoorbeeld niet onder de noemer ‘overheid’ zoals omschreven in artikel 6 van het Btw-wetboek en fungeert dan ook als een ‘gewone btw-plichtige’, al dan niet met recht op aftrek.

Een auton

Dit artikel verder lezen?

Bestel deze publicatie

  • eenmalige betaling
  • geen verplichtingen achteraf
Bestel

Ook interessant

Bestuur & organisatie

Codex Maatschappelijke Dienstverlening | 6de editie

Bestel

Bestuur & organisatie

Handboek van de mandataris lokale besturen

Bestel

Bestuur & organisatie

Codex Lokaal Bestuur | 5de editie

Bestel

Bestuur & organisatie

Lokaal waterbeleid

Christophe Claeys

Bestel

Bestuur & organisatie

De digitale omgevingsvergunning

Peter Cabus
Michiel Boodts
Paul Van Lindt
Michael Smekens

Bestel

Bestuur & organisatie

Strategische coƶrdinatie

Gwenny Cooman
Kurt Parmentier
Karin De Craecker

Bestel